Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Chân Sạc Lenovo Tab M10 HD Gen 2390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab P11 Pro390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Yoga Smart Tab390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Smart Tab M8390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab M7390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab M8390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo P10390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo M10390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo E10390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo E8390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo E7390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab 7 Essential390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab 7390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab 4 10390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab 4 10 Plus390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab 4 8 Plus390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab 4 8390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Yoga A12390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Miix 720590,000790,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab A1000/ A1000F/ A1000T390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab 2 A10-30/ TB2-X30390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo A2019390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab A2107/ A2207/ Music Pad390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo A2580390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo A3000390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo A3300/ Tab A7-30390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo A3500/ Tab A7-50390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab A5000390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab 2 A5500/ A8-50390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab A6500390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab 2 A7-10390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab 2 A7-20/ A7-20F390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo A7600/ A7600F/ A7600H/ A10-70390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo B6000/ Yoga Tablet 8390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo B8000/ B8010/ B8020/ B8080 Yoga 10390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo ThinkPad Helix 3701390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Ideapad K1390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo K3011W/ Idea Tab Lynx390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Miix 3-1030590,000790,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Ideapad Miix 300-10IBY590,000790,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Ideapad Miix 310-10ICR590,000790,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Ideapad Miix 320-10ICR590,000790,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Miix 3-830590,000790,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Ideapad Miix 510-12IKB/ 510-12ISK590,000790,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Ideapad Miix 520-12IKB590,000790,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Ideapad Miix 700-12ISK590,000790,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Ideapad Miix 710-12IKB590,000790,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB590,000790,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Ideapab 10.1 S2110/ S2110A590,000790,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Yoga Tablet 10/ S8000390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo S8-50/ Tab S8390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo ThinkPad Tablet 2 10.1390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab 3 7.0 Essential/ TB3-710F390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab 3 730/ TB3-730F/ TB3-730X/ TB3-730M390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab 3 8.0 TB3-850M390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab 3 10 Business/ TB3-X70F/ TB3-X70L390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab 7 TB-7304F/ TB-7304I/ TB-7304X390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab 4 7 TB-7504F/ TB-7504X390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab 3 7 Plus/ TB-7703F/ TB-7703X390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab 4 8 TB-8504F/ TB-8504X390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab 3 8 Plus/ TB-8703F/ TB-8703X390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab 4 8 Plus/ TB-8704F/ TB-8704XTB-8704V390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab 4 10 TB-X304F/ TB-X304L/ TB-X304X390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab 4 10 Plus/ TB-X704F/ TB-X704L/ TB-X704V/ TB-X704Y390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab S2109/ Idea Tab 9.7390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Yoga Book/ YB1-X91F/ YB1-X91L390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Yoga A12/ YB-Q501F/ YB-Q501L390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Yoga 2 10/ 2-1050F/ 2-1050L390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Yoga 2 13390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Yoga 2 830/ Tab 2 8.0390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Yoga 2 Pro 1380F390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Yoga Tab 3 8 / YT3-850F/ YT3-850L/ YT3-850M390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Yoga Tab 3 10/ YT3-X50F/ YT3-X50L/ YT3-X50M390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Yoga Tab 3 Pro/ YT3-X90L/ YT3-X90F/ YT3-X90X390,000490,00006-12 Tháng
Chân Sạc Lenovo Yoga Tab 3 Plus/ YT-X703F/ YT-X703L/ YT3-X703X390,000490,00006-12 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn