Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Ổ HDD - SSD Toshiba Tecra A50-D690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Toshiba Tecra Z50-C690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Toshiba Tecra C50-C690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Toshiba Satellite C55D-A5170690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Toshiba 75690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Toshiba Tecra A50-D1538690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Toshiba Tecra A50-E690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Toshiba Tecra C40-C1411690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Toshiba Tecra C50-C1513690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Toshiba Tecra A50-D1532690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Toshiba Satellite Pro A40-CX4100690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Toshiba Satellite C850-E0010690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Toshiba Satellite C50D-BM0010690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Toshiba Satellite L55-A5284690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Toshiba Satellite U945-S4110690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Toshiba Satellite L15-B1330690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Toshiba Satellite P55W-C5210-4K690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Toshiba PS581U-00Y01L690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Toshiba Tecra A50-01R01S690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Toshiba Satellite C50-A E0110690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Toshiba Satellite C50-A I0116690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Toshiba Satellite C50-A I001C690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Toshiba Satellite C50-A I0016690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba A660690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba C600690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Dynabook690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Dynabook R634690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba E205690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba E45T690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba L630690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba L635690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba L640690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba L645690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba L650690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba L655690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba L670690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba L735690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba M780690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba P870690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Portege X30690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Portege Z30T690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba PS569A690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Qosmio X500690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Qosmio X75690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba R700690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Radius 14 L40690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba S500690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite C40690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite C640690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite C840690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite C850690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite L50690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite L55T690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite L635690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite L640690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite L645690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite L650690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite L655690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite L670690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite L700690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite L730690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite L735690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite L745690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite L750690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite L770690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite L830690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite L840690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite L850690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite L955690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite M780690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite M840690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite M900690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite P35W690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite P500690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite R700690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite T310690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite U840690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite X500690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite X505690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite Z830690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Satellite Z930690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Tecra X40690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba U925T690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba X505690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Toshiba Z830690,0001,290,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn