Bảng Giá HDD - SSD Laptop Axioo

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Giá Chính Hãng

Ổ HDD - SSD Laptop Axioo Aerobook890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop Axioo CNW 5522890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop Axioo CNW 5623890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop Axioo CNW 5645890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop Axioo HNM 3225890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop Axioo HNM 5443890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop Axioo HNM 5445890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop Axioo HNM 7043890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop Axioo HNM 7047890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop Axioo HNM 7087890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop Axioo HNM 7247890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop Axioo HNW 7287890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop Axioo MKU P323890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop Axioo Neon RNO 5525890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop Axioo Neon W246HU890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO CNC 3222890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO CNW 3523890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO CNW 3623890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO CNW 5522890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO CNW 5623890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO CNW 5643890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO CNW 5645890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO DJJ 615890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNM 3123890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNM 3125890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNM 3145890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNM 3225890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNM 3623890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNM 5323890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNM 5325890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNM 5347890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNM 5443890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNM 5445890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNM 7043890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNM 7047890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNM 7087890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNM 7247890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNM 7285890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNM C623890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNM P023890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNM P025890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNM P122890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNM P123890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNM P223890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNW 3123890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNW 3223890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNW 3225890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNW 5323890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNW 5423890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNW 5425890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO HNW 7287890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO MKU P323890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO MLC 0262890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO MLC 2225890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO MLC 2422890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO MLC 2D22890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO MLC P025890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO MLM 2025890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO MLM 2542890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO MMI 2325890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO MNC890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO MNC 0152890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO MNC 015P890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO MNC 0262890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO MNC 0262P890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO MNG 2115890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO MNG 2410890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO MNG 2422890,00006-12 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Laptop AXIOO MNG P015890,00006-12 Tháng1,290,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn