Bảng Giá Khung Sườn iPad

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Giá Chính Hãng

Khung Sườn iPad Air (2020) Wi-Fi + Cellular2,000,00012-24 Tháng2,500,000
Khung Sườn iPad Air (2020) Wi-Fi2,000,00012-24 Tháng2,500,000
Khung Sườn iPad (2020) Wi-Fi + Cellular2,000,00012-24 Tháng2,500,000
Khung Sườn iPad (2020) Wi-Fi2,000,00012-24 Tháng2,500,000
Khung Sườn iPad Pro (12.9-inch) 2020 Wi-Fi2,000,00012-24 Tháng2,500,000
Khung Sườn iPad Pro (12.9-inch) 2020 Wi-Fi + Cellular2,000,00012-24 Tháng2,500,000
Khung Sườn iPad Pro (11-inch) 2020 Wi-Fi + Cellular2,000,00012-24 Tháng2,500,000
Khung Sườn iPad Pro (11-inch) 2020 Wi-Fi2,000,00012-24 Tháng2,500,000
Khung Sườn iPad (2019) Wi-Fi + Cellular1,800,00012-24 Tháng2,000,000
Khung Sườn iPad (2019) Wi-Fi1,800,00012-24 Tháng2,000,000
Khung Sườn iPad mini (2019) Wi-Fi + Cellular1,800,00012-24 Tháng2,000,000
Khung Sườn iPad mini (2019) Wi-Fi1,800,00012-24 Tháng2,000,000
Khung Sườn iPad Air (2019) Wi-Fi + Cellular1,800,00012-24 Tháng2,000,000
Khung Sườn iPad Air (2019) Wi-Fi1,800,00012-24 Tháng2,000,000
Khung Sườn iPad Pro (11-inch) 2018 Wi-Fi + Cellular1,300,00012-24 Tháng1,500,000
Khung Sườn iPad Pro (11-inch) 2018 Wi-Fi1,300,00012-24 Tháng1,500,000
Khung Sườn iPad Pro (12.9-inch) 2018 Wi-Fi + Cellular1,300,00012-24 Tháng1,500,000
Khung Sườn iPad Pro (12.9-inch) 2018 Wi-Fi1,300,00012-24 Tháng1,500,000
Khung Sườn iPad (2018) Wi-Fi + Cellular1,300,00012-24 Tháng1,500,000
Khung Sườn iPad (2018) Wi-Fi1,300,00012-24 Tháng1,500,000
Khung Sườn iPad Pro (12.9-inch) 2017 Wi-Fi + Cellular800,00012-24 Tháng1,000,000
Khung Sườn iPad Pro (12.9-inch) 2017 Wi-Fi800,00012-24 Tháng1,000,000
Khung Sườn iPad Pro (10.5-inch) Wi-Fi + Cellular800,00012-24 Tháng1,000,000
Khung Sườn iPad Pro (10.5-inch) Wi-Fi800,00012-24 Tháng1,000,000
Khung Sườn iPad (2017) Wi-Fi + Cellular800,00012-24 Tháng1,000,000
Khung Sườn iPad (2017) Wi-Fi800,00012-24 Tháng1,000,000
Khung Sườn iPad Pro (9.7-inch) Wi-Fi + Cellular800,00012-24 Tháng1,000,000
Khung Sườn iPad Pro (9.7-inch) Wi-Fi800,00012-24 Tháng1,000,000
Khung sườn iPhone 4G700,00012-24 Tháng1,000,000
Khung sườn iPad 1 WiFi700,00012-24 Tháng1,000,000
Khung sườn iPad 2 WiFi700,00012-24 Tháng1,000,000
Khung sườn iPad 3 WiFi700,00012-24 Tháng1,000,000
Khung sườn iPad 4 WiFi700,00012-24 Tháng1,000,000
Khung sườn iPad Air 1/ Ipad 5 WiFi700,00012-24 Tháng1,000,000
Khung sườn iPad Air 2/ Ipad 6 WiFi700,00012-24 Tháng1,000,000
Khung sườn iPad Gen 5 2017/ A1822 WiFi700,00012-24 Tháng1,000,000
Khung sườn iPad mini 1 WiFi700,00012-24 Tháng1,000,000
Khung sườn iPad mini 2 WiFi700,00012-24 Tháng1,000,000
Khung sườn iPad mini 3 WiFi700,00012-24 Tháng1,000,000
Khung sườn iPad mini 4 WiFi700,00012-24 Tháng1,000,000
Khung sườn iPad Pro 9.7" Bảng 3G700,00012-24 Tháng1,000,000
Khung sườn iPad Pro 12.9" Bảng 3G700,00012-24 Tháng1,000,000
Xem bảng giá Thu gọn