Bảng Giá Quạt Laptop Acer

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Giá Chính Hãng

Quạt Laptop Acer A114-31-C4HH590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer A114-32-P7E5590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer A315-21-95K590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer A315-41-R8UU590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer A7590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire (A315-53-317G)590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire 1500590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire 2920590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire 2930590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire 3 (2019)590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire 3 A315590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire 3 A315-21-27XS590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire 3 A315-31-C514590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire 3 A31531C7CF590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire 3 A315-51-51SL590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire 3 A315-51-56GT590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire 3 A315-51-Z590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire 3 A315-53-30BS590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire 3 A315-53-50Y7590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire 3 A315-53-55Y1590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire 3 A315-53-57WF590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire 5 (2019)590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire 5 A514-53590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire 5 A515590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire 5 A515-51-513F590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire 5 A515-51G-503E590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire 5 A515-58GZ590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire 5 A517-51-33Q4590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Nitro 5 (2019)590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Nitro 5 (2020)590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Nitro 5 AN515590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Nitro 5 AN515-53-55G9590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Nitro 7590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Nitro 7 (2020)590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer NoteBook590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer One 14590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Power 1000590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Predator Helios 300 (2019)590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Predator Helios 300 (2020)590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Predator Helios 700590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Predator Helios 700 (2020)590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Predator Triton 300590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Predator Triton 500590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Predator Triton 900590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer UltraBook590,00006-24 Tháng790,000
Quạt Laptop Acer Aspire 7490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Aspire A315-31 P0SY490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Aspire A49120490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Aspire A715-79R9490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Aspire E E5 573490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Aspire E ES1-533-C55P490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer R11490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer R13490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer R52500U490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Spin 1 SP111-33-C6UV490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Spin 3 (2019)490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Spin 3 SP314-51-59NM490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Spin 5490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Spin 5 SP513-52N-85DC490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Spin 5 SP515-51GN-52B3490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Spin 5 SP515-51N-51GH490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Spin 513-52N-3978490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Spin 7 5G490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Swift 1 SF114-32-P7BG490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Swift 3490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Swift 3 (SF313-53)490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Swift 3 (SF314-59)490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Swift 3 SF313-52490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Swift 3 SF314-52-50KE490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Swift 3 SF314-54-524Y490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Swift 5 (2020)490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Swift 7 SF714-52T490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Switch 3 SW312-31-P4G1490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Switch 5 SW512-52P-56F9490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Switch 512-52P-35RA490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Switch 7 SW713-51GNP-879G490,00006-24 Tháng690,000
Quạt Laptop Acer Aspire 3000390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Acer Aspire 3050390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Acer Aspire 3600390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Acer Aspire 3620390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Acer Aspire 3650390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Acer Aspire 3680390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Acer Aspire 3810390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Acer Aspire 3830390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Acer Aspire 3880390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Acer Aspire 4250390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Acer Aspire 4315390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Acer Aspire 4320390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Acer Aspire 4330390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Acer Aspire 4339390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Acer Aspire 4349390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Acer Aspire 4352390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Acer Aspire 4410390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Acer Aspire 4430390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Acer Aspire 4520390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Acer Aspire 4535390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Acer Aspire 4540390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Acer Aspire 4551390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Acer Aspire 4552390,00006-24 Tháng590,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn