Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Quạt Laptop Dell 0NK7T390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell 13 Y549932HIN8390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell 13 Y560901IN9390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell 13 Z569933SIN9390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell 15 ANW151429SLV390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell 15 R3 Z569984SIN9390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell 17 7000 7773390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell 2JVJK390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell 3000 3480390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell 4VY8N390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell 5000 5379390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell 5379390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell 5480 AD390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell 5575390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell 640V4390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell 8V22N390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Alienware 15790,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Alienware 17790,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell AW17R3-3758SLV790,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell AW17R3-4175SLV790,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell ChromeBook390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell ChromeBook 11390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell ChromeBook 3180390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell ChromeBook 3189390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell ChromeBook 3380-6TXJ4390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell ChromeBook 3380-D44PV390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell ChromeBook C3181-C895GRY390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell ChromeBook CRM3120-1667BLK390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell FF8R6390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell G3490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell G3 15 3500490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell G3 15 3579490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell G3 3579490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell G3579-5941BLK-PUS490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell G3579-5958BLK490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell G3779-5499BLK490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell G5490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell G5 15 5500490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell G5 15 5587490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell G5 15 SE 5505490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell G5 G5587-7037RED-PUS490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell G7 15 7588490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell G7 15 7590490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell G7 7588490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell i15Z 1520SLV390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell I5481-3083GRY-PUS390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell I5558-2147BLK390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 11390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 11 3162390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 11 3168390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 13390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 13 5000390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 13 5000 5368390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 13 5378390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 13 7000390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 13 7000 7348390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 14 3000 3467390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 14 5455390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 14 7460390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 3000390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 3000 3567390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 3521390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 3541390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 3542390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 3558390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 3576390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 5000390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 5000 5567390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 5000 5570390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 5000 5577390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 5000 5578390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 5521390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 5558390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 5566390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 5570390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 5578390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 5579390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 5580390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 7000390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 7567390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 7572390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 7577390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 I5570-5262SLV390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15 I5570-7279390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15-3567390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15R I15RMT-4902LV390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15R I15RVT-6143BLK390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15R N5110390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 15R-I15RM-5128SLV390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 17390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 17 5000390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 3000390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 3000 3169390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 3000 3460390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 3000 3480390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 3000 3542390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Dell Inspiron 3000 3543390,000590,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn