Bảng Giá Quạt Laptop Fujitsu

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Giá Chính Hãng

Quạt Laptop Fujitsu XBUY-U937-001390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Fujitsu Lifebook A555390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Fujitsu Lifebook390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop Fujitsu VFY A514390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU 1718390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU A6220390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU AH564390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU AH701390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU AMILO PA2510390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU AMILO PI1536390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU AMILO SA 3650390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU AMILO SI1520390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU AMILO SI2636390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU AMILO SI3655390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU AMILO UI3520390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU AMILO XA2528390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU AMILO XA3530390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU AMILO XI1526390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU AMILO XI1546390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU AMILO XI2428390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU AMILO XI2528390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU AMILO XI2550390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU AMILO XI3650390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU BH531390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU CELSIUS H920390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU CELSIUS H970390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU E755390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU E780390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU H730390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LH772390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU LL730390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU M1010390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU M7440390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU MH330390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU MH380390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU N3530390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU N6410390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU NH532390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU NH751390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU P3110390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU P772390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU P8010390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU PH521390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU PH530390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU PH701390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU PH702390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU Q555390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU Q572390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU Q584390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU Q702390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU Q704390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU S904390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU S935390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU SD50390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU SH772390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU SH782390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU STYLISTIC R726390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU STYLISTIC R727390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU STYLISTIC V535390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU T935390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU T901390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU T902390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU T904390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU T935390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU U745390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU U772390,00006-24 Tháng590,000
Quạt Laptop FUJITSU UH554390,00006-24 Tháng590,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn