Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Quạt Laptop HP 10-P018WM390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 10-P035TU390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 11-V010WM390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 11-Y010WM390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 14-AX040NR390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 14-AX050NR390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 14-BF040WM390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 14-BK063ST390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 14-CB113WM390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 14-DF0020NR390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 14Q-BU101TU390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 14q-CS0005TU390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 14s (2020)390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-AC172TU590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-BA041AU590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-BA077CL590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-BA081NR590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-BQ276NR590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-BS008DS590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-BS009DS590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-BS012DS590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-BS168CL590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-BS191OD590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-BU034TU590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-BW010NR590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-CC567NR590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-DA0020NR590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-DA0070TX590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-DA0077TX590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-DA0295TU590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-DA0296TU590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-DA0330TU590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-DA0434TX590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-DB0061CL590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-DB0071NR590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-DB0073NR590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-DB0076NR590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-DC0020NR590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-DC0082TX590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-DC0084TX590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-DR0006TX590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15G-BR004TU590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15Q-BA055AU590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15Q-BU039TU590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15Q-BU041TU590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15Q-DS0000TU590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15Q-DS0002TU590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15Q-DS0004TX590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15Q-DS0005TU590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15Q-DS0016TU590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15Q-DS0029TU590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15-R074TU590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 15Z590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 17-BS067CL590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 17Z590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 255 E2 7110390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 2DQ75UA390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 2UE55UA390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 2XP61UTABA390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 3TU25PA PRO390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 3VN32UA390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 3VQ42UA390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 3VQ45UA390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 3ZF66UA390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 450 G5390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 4AK77UA390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP 5AY25PA390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP AC121TX390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP BS066NR390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP ChromeBook 11 3NU57UT390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP ChromeBook 11 F2J08AA390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP ChromeBook 11 G5390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP ChromeBook 14-AK031NR390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP ChromeBook 3PH11UA390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Chromebook x360390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP DA0031NR390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Eclipse Notebook590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP EliteBook 1040 G3590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP EliteBook 735 G5590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP EliteBook 745 G4590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP EliteBook 745 G5590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP EliteBook 755 G5590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP EliteBook 820 G4590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP EliteBook 830 G7590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP EliteBook 835 G7590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP EliteBook 840 G4590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP EliteBook 850 G3590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP EliteBook Folio L4A51UTABA590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP EliteBook Folio L4A53UTABA590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP EliteBook Folio L4A55UTABA590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP EliteBook L3Z34UTABA590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP EliteBook L3Z41UTABA590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP EliteBook P0C66UTABA590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP EliteBook x360 1040 G7590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Envy 13 (2020)590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Envy 13 4NL38PA590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Envy 14-k110nr590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Envy 15 (2020)590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Envy 17590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Envy 8550590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Envy X2 12-G018NR590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Envy x360 13 (2020)790,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Envy x360 13-AG0035AU790,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Envy x360 15 (2020)790,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Envy x360 15M790,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP F7W47UT390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Jaguar 15-bs080wm390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP M5D89USABA390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Mini 1104 C6Y78UT390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP NoteBook 14-DF0010NR390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP NoteBook 15390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP NoteBook 15-BA040NR390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP NoteBook 15-BS007DS390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP NoteBook 15-BW017CL390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP NoteBook 15-DA0047NR390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Notebook 15-da0295tu390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP NoteBook 15-G073NR390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP NoteBook 17-BY0055NR390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP NoteBook 1KU69UA390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP NoteBook 4BA40EA390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP NoteBook 4JC27UA390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Omen 15 (2020)590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Omen X 2S590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP P0C06UTABA590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion 14-bf050wm590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion 15-BC407TX590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion 15-BC408TX590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion 15-BC444TX590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion 15-CC067CL590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion 15-CC565NR590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion 15-CS0059NR590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion 15-CS1052TX590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion 15-CU0058NR590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion 15-CW0000590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion 15-CX0020NR590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion 15-CX0143TX590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion 15-DK0045TX590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion 15-P001TX590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion 15-P157CL590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion 17-G121WM590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion 1KT34UA590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion 1KU19UA590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion 4QA89A590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion Gaming 15 (AMD)890,0001,290,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion Gaming 16890,0001,290,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion Notebook590,000790,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion X360 11-AD105TU690,000890,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion X360 11-AD106TU690,000890,00006-24 Tháng
Quạt Laptop HP Pavilion X360 13-U157690,000890,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn