Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Quạt Laptop LG Gram 14T90N390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG Gram 14Z90N390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG Gram 15Z90N390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG Gram 17Z90N390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG Gram Thin 15Z975-U.AAS7U1390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG Gram Thin 13Z980-U.AAW5U1390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG Gram 14Z960-G390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG Gram 15Z960-G390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG 11T740390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG 13Z935390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG 13Z940390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG 13ZD940390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG 13ZD940390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG 14U530390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG A505390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG A510390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG Aurora Xnote S430390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG Aurora Xnote S530390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG B530K390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG E500390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG G.AX7HK390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG GE3CK390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG GH50K390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG GRAM 13Z940390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG GRAM 13Z950390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG GRAM 13Z960390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG GRAM 13Z970390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG GRAM 13Z975390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG GRAM 14Z950390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG GRAM 14Z960390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG GRAM 14Z970390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG GRAM 15Z950390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG GRAM 15Z960390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG GRAM 15Z970390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG GRAM 15Z975390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG GT50K390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG GX30K390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG GX50K390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG GX58K390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG GX59K390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG GX5GK390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG GX5SK390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG GX70K390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG GX7HK390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG KH50K390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG KT5DK390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG KX50K390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG LX10K390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG LX15K390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG LX1FK390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG LX20K390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG MFS5L390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG P220390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG P300390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG PH70K390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG PH7OK390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG PT70K390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG RFLGL390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG S900390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG UT50K390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG Xnote A530390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG Xnote N450390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG Xnote N550390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG Xnote P210390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG XNote P330390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG Xnote R405390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG Xnote Z330390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG Xnote Z350390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG Xnote Z430390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG Xnote Z450390,000590,00006-24 Tháng
Quạt Laptop LG X Note R400390,000590,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn