Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Quạt Laptop MSI Creator 17690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI Creator 8RF-450US690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI Essential GL73 8RD-282690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GE66 Raider690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GF63690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GF63 8RC- 211IN690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GF63 8RC-239IN690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GF63 8RD-066690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GF63 8RD-078IN690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GF72VR651690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GL62M 7RD-1407690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GL62M 7RDX-2070690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GL63 8RC-068690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GL63 8RC-069690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GL63 8RD-067690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GL63 9SD-1041IN690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GL72M 7RDX-800690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GL73690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GL73 8RC-032690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GL73 8RD-201690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GL73 8RD-282690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GS66 Stealth690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GT76 DT-9SG Titan690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GV62 8RC-035690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GV62 8RD-034690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GV62 8RD-200690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GV72 8RE-007690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI Leopard GP73 609690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI Modern 14 A10M690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI Modern 15 A10RB690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI PS42 8M-064690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI PS42 8RB-059690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI PS42 8RB-060690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI PS42 8RB-243IN690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI PS42 PS42064690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI PS63 Modern 8RC690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI Raider GE63690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI Raider GE63VR690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI Raider GE73690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI ROG Strix XPC690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI Stealth GS65690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI Stealth GS65 THIN-050690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI Stealth GS65 THIN-068690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI Stealth GS73690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI Summit B14690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI Summit B15690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI Summit E14690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI Summit E15690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI WS63019 8SJ-019690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI XPC GL73690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI CR62690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI CR640690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI CR70690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI CR700-012US690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI CR72 6M690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI CR72 6ML690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI CR72 7ML690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI CX72 6QL690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI CX72 7QL690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI E7235-295US690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI EX460-037XVN690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI EX460X690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI EX460X-003VN690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI EX465690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI FX400690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI FX400-069XVN690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI FX400-1481690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI FX600MX-0113690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GE73 7RC690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GE73 7RD690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GE73VR 7RE690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GE73VR 7RF690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GF62 7RD690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GF62 7RE690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GF62VR 7RF690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GF72 7RD690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GF72 7RE690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GF72VR 7RF690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GL62 7RDX690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GL62 7REX690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GL62M 7REX690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GL62MVR 7RFX690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GL62VR 7RFX690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GL72 7REX690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GL72M 7RDX690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GL72M 7REX690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GL72VR 7RFX690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GP60690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GP62 6QF690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GP62 7QF690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GP62 7RDX690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GP62 7RE690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GP62 7REX690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GP62M 7RD690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GP62M 7RDX690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GP62M 7REX690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GP62MVR 7RFX690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GP72VR 7RF690,0001,090,00006-24 Tháng
Quạt Laptop MSI GP72VR 7RFX690,0001,090,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn