Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Quạt Laptop Sony Vaio SVE1413YPNB490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony Vaio E1411A490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony Vaio SVF15A13SNB490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony Vaio SVF1521ASNB490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony Canvas Vaio Z490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony Vaio VJS131X0211B490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Sony PCG_41216W490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Sony SVP13223490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony AW47490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony C240490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony CA490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony CR490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony CR309490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony CS490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony CW490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony CW21FD490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony E490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony EA2VFX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony EB12FX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony F490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony F1490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony FE 770G490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony FJ490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony FS490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony FW490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony FW16L490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony FX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony FZ490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony FZ220490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony M11M1E490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony N490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony N325490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony NR120490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony NR160490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony NW490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony NW240F490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony NW350490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony P490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony PCG_5G3L490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony PCG_71312L490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony S490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony S115490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony S135FG490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony S170B490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony S56490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SB490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SR490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SR53490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVE14490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVE14_132CV_CX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVE14_135CX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVE14_13APX_BCX_TCX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVE14_A27CX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVE14_A35CXH490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVE15490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVE15_12JCX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVE15_137CX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVE15_13JCX_KCX_MCX_RCX_TCX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVE17_127CX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVE17_12ACX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVE17_137CX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVF 153490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVF14_21 BPX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVF14_215 CX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVF14_217SGB_W490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVF14_21DSGW_B490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVF14_21PSGB_QSGB490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVF14_327SG490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVF1421490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVF15_213CX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVF15_218CX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVF15_21BGX_DCX_ECX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVF15_21BY_GB490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVF15_322SG490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVF15_328SG490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVS13_122CX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVS13_132VP490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVT13_116FX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVT13_124CX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVT13_125CD_CX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVT13_126CX_CY490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVT13_128CX_CY490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVT13_134 CX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVT13_135 CX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVT13_1390X490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVT14_113CX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVT14_124CX490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SZ490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SZ640490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SZ740490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony TL5490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony UL SOL22490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony VGN FW490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony X490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony Y490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony Z116GG490,000690,00006-24 Tháng
Quạt Laptop Sony SVP132A1CW490,000690,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn