Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Sạc Lenovo Tab M10 HD Gen 2290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab P11 Pro290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Yoga Smart Tab290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Smart Tab M8290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab M7290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab M8290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo P10290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo M10290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo E10290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo E8290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo E7290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab 7 Essential290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab 7290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab 4 10290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab 4 10 Plus290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab 4 8 Plus290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab 4 8290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Yoga A12290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Miix 720490,000590,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab 2 A10-30/ TB2-X30290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo A2019290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab A2107/ A2207/ Music Pad290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo A2580290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo A3000290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo A3300/ Tab A7-30290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo A3500/ Tab A7-50290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab A5000290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab 2 A5500/ A8-50290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab A6500290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab 2 A7-10290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab 2 A7-20/ A7-20F290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo A7600/ A7600F/ A7600H/ A10-70290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo B6000/ Yoga Tablet 8290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo B8000/ B8010/ B8020/ B8080 Yoga 10290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo ThinkPad Helix 3701290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Ideapad K1290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo K3011W/ Idea Tab Lynx290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Miix 3-1030490,000590,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Ideapad Miix 300-10IBY490,000590,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Ideapad Miix 310-10ICR490,000590,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Ideapad Miix 320-10ICR490,000590,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Miix 3-830490,000590,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Ideapad Miix 510-12IKB/ 510-12ISK490,000590,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Ideapad Miix 520-12IKB490,000590,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Ideapad Miix 700-12ISK490,000590,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Ideapad Miix 710-12IKB490,000590,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB490,000590,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Ideapab 10.1 S2110/ S2110A490,000590,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Yoga Tablet 10/ S8000290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo S8-50/ Tab S8290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo ThinkPad Tablet 2 10.1290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab 3 7.0 Essential/ TB3-710F290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab 3 730/ TB3-730F/ TB3-730X/ TB3-730M290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab 3 8.0 TB3-850M290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab 3 10 Business/ TB3-X70F/ TB3-X70L290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab 7 TB-7304F/ TB-7304I/ TB-7304X290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab 4 7 TB-7504F/ TB-7504X290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab 3 7 Plus/ TB-7703F/ TB-7703X290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab 4 8 TB-8504F/ TB-8504X290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab 3 8 Plus/ TB-8703F/ TB-8703X290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab 4 8 Plus/ TB-8704F/ TB-8704XTB-8704V290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab 4 10 TB-X304F/ TB-X304L/ TB-X304X290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab 4 10 Plus/ TB-X704F/ TB-X704L/ TB-X704V/ TB-X704Y290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Tab S2109/ Idea Tab 9.7290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Yoga Book/ YB1-X91F/ YB1-X91L290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Yoga A12/ YB-Q501F/ YB-Q501L290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Yoga 2 10/ 2-1050F/ 2-1050L290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Yoga 2 13290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Yoga 2 830/ Tab 2 8.0290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Yoga 2 Pro 1380F290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Yoga Tab 3 8 / YT3-850F/ YT3-850L/ YT3-850M290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Yoga Tab 3 10/ YT3-X50F/ YT3-X50L/ YT3-X50M290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Yoga Tab 3 Pro/ YT3-X90L/ YT3-X90F/ YT3-X90X290,000390,00006-12 Tháng
Sạc Lenovo Yoga Tab 3 Plus/ YT-X703F/ YT-X703L/ YT3-X703X290,000390,00006-12 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn