Bảng Giá Thu Mua Điện Thoại Mobiistar Giá Cao

  1. Máy mới 100% nguyên Seal - chưa Active => Thu mua giá cao đến 80% giá thị trường 
  2. Máy dùng rồi còn mới 95% có đủ hộp và cáp sạc => Giá thu mua bằng 60% giá thị trường
  3. Máy cũ hư màn hình, hư pin, hư mainboard, v.v. tiêu chí " Mua Nhanh - Bán Lẹ" báo giá nào mua giá đó
  4. Mọi chi tiết xin liên hệ 0903612369 hoặc 0914640360 (Zalo / Viber / SMS)


ModelGiá Thu Mua Mobiistar Mới 100% Nguyên Seal - Chưa Active
Thu Mua Giá Cao Mobiistar E SelfieThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar E1Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zumbo JThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zumbo J 2017Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zumbo J2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zumbo SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zumbo S 2017Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zumbo S 2017 LiteThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zumbo S2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime X 2017Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime X GrandThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime X MaxThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime X Max (2018)Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime X PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar XThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Zumbo PowerThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Zumbo S2 DualThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar LAI YukiThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime X Max 2018Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch S40Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch S07Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch S31Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Bean 402Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Bean 452CThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Bean 452TThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar X1 NotchThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar X1 DualThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar E1 SelfieThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar C2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar C1 LiteThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar C1Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar CQThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar XQ DualThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai YunaThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Yuna 1Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Yuna SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai ZumboThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zumbo S2 DualThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar BUDDYThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar C1 LITEThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar C1 ShineThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar C2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar CqThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar E1 SELFIEThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Jumbo J 2017Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Jumbo J2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Jumbo S2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Kat 402CThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Kat 452Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar KoolThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai 504CThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai 504KThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai 504MThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai YThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai YolloThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai YukiThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Yuna CThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Yuna XThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai ZThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Z1Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Z2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai ZenaThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai ZoroThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zoro 2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zoro 3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zoro 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zumbo S Lite 2017Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime 508Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime 508 LiteThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime 558Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime Grand 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime XThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime X Max 2018Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime X1Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime XenseThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Tab 8 ProThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Tab OneThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Bean 402Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Bean 402MThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Bean 402SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Bean 414Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Bean 452CThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Bean 452TThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Lai 502 HdThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Lai 504QThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Lai 512Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar TphcmThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar X1 DualThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar X1 NotchThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Xq DualThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Zoro 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Zumbo J2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Zumbo S2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Zumbo S2 DualThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Mobistar Tab OneThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường

Trung tâm bảo hành One – nơi thu mua điện thoại Mobiistar uy tín

     Với số lượng cửa hàng chuyên thu mua điện thoại Mobiistar lớn như hiện nay, bạn còn đang phân vân không biết nên chọn cửa hàng nào để tin tưởng. Vậy hãy chọn chúng tôi – Trung tâm bảo hành One. Với quy trình thu mua nghiêm ngặt, đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, mang lại cho bạn trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

     Đã thành lập được nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực mua bán điện thoại cũ nên chúng tôi nắm vững được giá cả điện thoại trên thị trường luôn báo giá chính xác, thu mua luôn cao nhất so với khu vực nên các bạn có thể yên tâm bán chiếc điện thoại của mình cho chúng tôi với giá luôn là cao nhất.

     Khi bán điện thoại cũ tại Trung tâm bảo hành One bạn sẽ không cần bảo hành cho thiết bị của mình, không mất thời gian mang điện thoại đi bán hay đăng tin rao vặt trên các trang mạng. Bạn chỉ cần nhấc máy lên và gọi đến đường dây nóng của Trung tâm, nhân viên thu mua có tay nghề kỹ thuật cao sẽ trực tiếp đến nhà bạn để kiểm tra, đánh giá tình trạng máy và đưa ra giá cao cho chiếc điện thoại của bạn.

Địa điểm thu mua điện thoại Mobiistar

     Chúng tôi chuyên thu mua điện thoại Mobiistar cũ giá cao hoạt động trên toàn bộ khu vực TP.HCM với rất nhiều chi nhánh ở tất cả các quận trong nội thành dù bạn ở nơi đâu thì chúng tôi vẫn cung cấp được dịch vụ đến tận nơi, tận nhà của bạn. Thu mua điện thoại Mobiistar cũ giá cao tại các quận: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Q. Tân Phú, Q. Gò Vấp…

Quy trình thu mua điện thoại Mobiistar

     Các bạn có nhu cầu bán điện thoại cũ liên hệ ngay đến Hotline của cửa hàng 0909.330.808

     Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin mà khách hàng cung cấp như: Tên máy, Model máy, cấu hình, tình trạng, hình thức của máy chúng tôi sẽ báo giá chính xác giá của máy cho quý khách. Nếu khách hàng không xem thông tin máy thì có thể mang máy đến cửa hàng ProCARE24h.vn để chúng tôi định giá.

     Nếu quý khách đồng ý giá chúng tôi sẽ tiến hành thu mua và thanh toán bằng tiền mặt một lần cho quý khách.

     Đội ngũ nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình, thu mua không kỳ kéo ép giá khách hàng, không thủ thuật trong mua bán, luôn luôn trung thực.

Nguyên Hoàng PR 21.09.2020

Xem thêm Thu gọn
<
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)