Bảng Giá Thu Mua Điện Thoại Mobiistar Giá Cao

 

Hình Thức Thu Mua

  1. Máy mới 100% nguyên Seal - chưa Active => Thu mua giá cao đến 80% giá thị trường bán ra. Ví dụ: Máy bán 10,000,000 thu lại với giá 8,000,000.
  2. Máy dùng rồi còn mới 95% có đủ hộp và cáp sạc => Giá thu mua bằng 60% giá thị trường bán ra
  3. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa icloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 20% - 30% giá thị trường bán ra
  4. Mọi chi tiết xin liên hệ 0903 612 369 hoặc 0914 640 360 (Zalo / Viber / SMS)


ModelGiá Thu Mua Mobiistar Mới 100% Nguyên Seal - Chưa Active
Thu Mua Giá Cao Mobiistar E SelfieThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar E1Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zumbo JThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zumbo J 2017Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zumbo J2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zumbo SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zumbo S 2017Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zumbo S 2017 LiteThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zumbo S2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime X 2017Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime X GrandThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime X MaxThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime X Max (2018)Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime X PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar XThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Zumbo PowerThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Zumbo S2 DualThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar LAI YukiThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime X Max 2018Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch S40Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch S07Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch S31Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Bean 402Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Bean 452CThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Bean 452TThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar X1 NotchThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar X1 DualThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar E1 SelfieThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar C2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar C1 LiteThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar C1Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar CQThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar XQ DualThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai YunaThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Yuna 1Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Yuna SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai ZumboThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zumbo S2 DualThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar BUDDYThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar C1 LITEThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar C1 ShineThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar C2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar CqThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar E1 SELFIEThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Jumbo J 2017Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Jumbo J2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Jumbo S2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Kat 402CThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Kat 452Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar KoolThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai 504CThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai 504KThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai 504MThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai YThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai YolloThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai YukiThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Yuna CThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Yuna XThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai ZThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Z1Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Z2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai ZenaThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai ZoroThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zoro 2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zoro 3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zoro 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Lai Zumbo S Lite 2017Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime 508Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime 508 LiteThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime 558Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime Grand 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime XThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime X Max 2018Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime X1Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Prime XenseThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Tab 8 ProThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Tab OneThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Bean 402Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Bean 402MThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Bean 402SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Bean 414Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Bean 452CThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Bean 452TThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Lai 502 HdThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Lai 504QThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Touch Lai 512Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar TphcmThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar X1 DualThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar X1 NotchThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Xq DualThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Zoro 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Zumbo J2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Zumbo S2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Mobiistar Zumbo S2 DualThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Mobistar Tab OneThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)