Bảng Giá Thu Mua iMac Giá Cao

 1. Máy mới 100% nguyên Seal - chưa Active => Thu mua giá cao đến 80% giá thị trường 
 2. Máy dùng rồi còn mới 95% có đủ hộp và cáp sạc => Giá thu mua bằng 60% giá thị trường
 3. Máy cũ hư màn hình, hư pin, hư mainboard, v.v. tiêu chí " Mua Nhanh - Bán Lẹ" báo giá nào mua giá đó
 4. Mọi chi tiết xin liên hệ 0903612369 hoặc 0914640360 (Zalo / Viber / SMS)


ModelGiá Thu Mua Thu Mua Giá Cao iMac Mới 100% Đầy Đủ Hộp - Cáp Sạc
Thu Mua Giá Cao iMac MF883Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac ME086Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac ME087Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac ME088Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac ME089Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac MD093Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac MD094Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao iMac MD095Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac MD096Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac MC309Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac MC812Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac MC813Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac MC814Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac MC508Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac MC509Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac Retina 4K 21.5-inch 2015 Model Thu Mua Giá Cao iMac 16,2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 21.5-inch, Late 2015 Model Thu Mua Giá Cao iMac16,1Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac Retina 5K, 27-inch, Late 2015 Model Thu Mua Giá Cao iMac 17,1Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac Retina 5K, 27-inch, Mid 2015 Model: Thu Mua Giá Cao iMac15,1Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac Retina 5K, 27-inch, Late 2014 Model: Thu Mua Giá Cao iMac15,1Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 21.5-inch, Mid 2014 Model: Thu Mua Giá Cao iMac14,4Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 21.5 inch 2013 Model : Thu Mua Giá Cao iMac14,1Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 27-inch, Late 2013 Model : Thu Mua Giá Cao iMac14,2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 21.5-inch, Late 2012 Model: Thu Mua Giá Cao iMac13,1Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 27-inch, Late 2012 Modelr: Thu Mua Giá Cao iMac13,2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 21.5-inch, Mid 2011 Modelr: Thu Mua Giá Cao iMac12,1Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 27-inch, Mid 2011 Model: Thu Mua Giá Cao iMac12,2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 27 inch 2010 Model : Thu Mua Giá Cao iMac11,3Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 21.5-inch, Mid 2010 Model : Thu Mua Giá Cao iMac11,2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 27 5K - MNED2SA Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 21.5 4K - MNDY2SAThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 21.5 - MMQA2SAThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 21.5 4K - MNE02SAThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 27 5K - MNE92SAThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 21.5 - MK442ZP 2016Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 27 5K - MK482ZP 2016Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 27 5K - MK472ZP 2016Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 21.5 - MK142ZP 2016Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac pro 5kThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac pro 2017Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac pro 2018Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac pro 2019Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac pro 2020Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac mockupThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac miniThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac mini 2018Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac mini 2019Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac mini 2020Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac mini 2017Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac mini 2016Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac mini 2015Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac mini 2014Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac mini 2013Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac mini 2012Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac mini 2011Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac mini 2010Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac Retina 5K 27" inch 2019 MRR12Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac Retina 5K 27" inch 2019 MRR02Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac Retina 5K 27" inch 2019 MRQY2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 4K 21.5" inch 2019 MRT42Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 4K 21.5" inch 2019 MRT32Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 21.5″ RETINA 4K MK452ZP/A- MODEL 2016Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 2019 27 inch 5K - MRR02SA/AThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 27 inch 2019 MRR12 Max OptionThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 2015 27 INCH RETINA 5K MK462Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 2017 MQ2Y2 8 CoreThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 2017 5K Retina Display 27inch - MNED2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 21.5 inch 2014 MF885Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 2018 27 inchThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 2018 24 inchThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 2017 21 inch 4kThu Mua 80% Giá Thị Trường
mac 2016 27 inch specsThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 2015 27 inch 5kThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac "Core I5" 3.3 27-Inch (5K, Late 2015) A1419Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac "Core I5" 3.4 21.5-Inch (4K, Mid-2017) A1418Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac "Core I5" 3.4 27-Inch (5K, Mid-2017) A1419Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac "Core I7" 3.6 21.5-Inch (4K, Mid-2017) A1418Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac "Core I7" 4.0 27-Inch (5K, Late 2015) A1419Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac "Core I7" 4.2 27-Inch (5K, Mid-2017) A1419Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac (MMQA2SA/A)Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac (MNDY2SA/A)Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac (MNE02SA/A)Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac (MNE92SA/A)Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac (MNEA2SA/A)Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac (MNED2SA-A)Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 21.5" Mk142Zp/AThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 21.5" Mk442Zp/AThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 21.5" Mmqa2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 21.5" Retina 4K Mk452Zp/AThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 21.5‑Inch Retina 4K Mndy2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 21.5‑Inch Retina 4K Mne02Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 27" Retina 5K Mk462Zp/AThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 27" Retina 5K Mk472Zp/AThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 27" Retina 5K Mk482Zp/AThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 27‑Inch Retina 5K Mne92Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 27‑Inch Retina 5K Mnea2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac 27‑Inch Retina 5K Mned2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac A1115Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac A1144Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac A1195Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac A1200Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac A1207Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac A1208Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac A1224Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac A1225Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac A1311Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac A1312Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac A1418Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac A1419Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac MRT42SA/AThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac Pro "18-Core" 2.3 27-Inch (5K, Late 2017) A1862Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac Pro "8-Core" 3.2 27-Inch (5K, Late 2017) A1862Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao iMac Pro 27In 5K Retina Q2Y2Thu Mua 80% Giá Thị Trường

Thu mua các loại iMac giá cao

 • Chuyên thu mua tất cả các loại, các dòng iMac từ đời cũ nhất tới đời mới nhất giá cao tận nơi trên toàn TP HCM
 • Thu mua iMac 5K, iMac Pro cũ và mới
 • Thu mua iMac nguyên seal, full box giá cao
 • Thu mua iMac like new đã qua sử dụng theo giá thị trường
 • Thu mua iMac số lượng cực lớn
 • Thu mua iMac bị bể màn hình, vô nước, rơi vỡ,... giá cao
 • Chuyên thanh lý iMac tại các cửa hiệu cầm đồ, cơ quan, công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp, trường học, tiệm net,...
 • Mua các loại linh kiện chưa qua sửa chữa của iMac như mainboard, HDD, SSD, RAM, CPU,...

Thu mua iMac giá cao

Khu vực thu mua iMac trên địa bàn TP HCM

Chuyên thu mua iMac tại các quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Phú Nhuận, quận Bình Chánh, quận Bình Tân

Bên cạnh đó chúng tôi còn thu mua tại các vùng lân cận như Đồng Nai, Bình Dương,...

Thu mua iMac giá cao

Dịch vụ thu mua iMac của Trung tâm bảo hành One

iMac là một trong những dòng máy tính cao cấp của Apple hiện nay. Đối với những khách hàng đã mua máy ngay từ khi mới ra mắt thì giá cả không hề rẻ chút nào. Nhưng khi cần bán lại nhiều người đã phải ngậm ngùi để máy ra đi với mức giá cực kì thấp.

Chúng tôi hiểu được điều đó nên đã cho ra mắt dịch vụ thu mua iMac uy tín để khách hàng có một địa chỉ thu mua an tâm. Chúng tôi cam kết thu mua theo giá thị trường, lên tới 80% giá gốc, không kì kèo, không ép giá. Bạn sẽ nhận được giá trị mà iMac của bạn xứng đáng được

Quy trình thu mua iMac tại Trung tâm bảo hành One

Quy trình thu mua của chúng tôi cực kì đơn giản. Bạn có thể lựa trọn một trong hai cách thu mua, một là đem máy tới cửa hàng chúng tôi, hai là chúng tôi sẽ thu mua tận nơi tại nhà bạn. Sau khi xem xét máy xong chúng tôi sẽ định giá tại chỗ. Khách hàng có thể thoải mái suy nghĩ xem có quyết định tiếp tục bán máy hay không. Nhân viên nhiệt tình, trung thực, báo đúng giá thị trường.

Nếu bạn bận rộn thì có thể báo tình trạng máy qua chat box hoặc tổng đài của chúng tôi để chúng tôi đánh giá sơ giá thu mua cho bạn biết trước.

Thu mua iMac giá cao

Lợi ích của khách hàng khi chọn Trung tâm bảo hành One

 • Khách hàng sẽ được tư vấn miễn phí về sản phẩm, giá trị linh kiện, tình trạng hỏng hóc, chi phí thay thế, sửa chữa
 • Giới thiệu trung tâm bảo hành, sửa chữa uy tín
 • Vệ sinh máy, cài đặt các ứng dụng miễn phí
 • Thanh toán tiền mặt tại chỗ hoặc chuyển khoản tuỳ theo mong muốn của khách hàng

Nguyên Hoàng PR 08.09.2020

Xem thêm Thu gọn
<
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)