Bảng Giá Bàn Phím Macbook Air

Bảng Giá Bàn Phím Macbook Air

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Bàn Phím Macbook Air 11 inch790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air 13 inch790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air 13 inch 2011790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air 13 inch 2017790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air 2014 MD711B790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air 2014 MD712B790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air 2015 MJVE2ZP790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air 2015 MJVP2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air 2015 MJVP2ZP790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air 2016 MMGF2 13790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air A1185790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air A1278790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air A1369790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air A1370790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air A1406790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air A1465790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air A1466790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air A1534790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MB003790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MB543790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MB940790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC503790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC503ZP790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC504790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC505790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC506790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC506LL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC965790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC966790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC968790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC968LL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC968ZP790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC969790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC969ZP790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD223790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD223LL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD223ZP790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD224790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD231790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD231LL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD232790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD232LL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD232ZP790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD7790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD711B790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD711LL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD711ZP790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD712790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD712B790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD712LL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD712ZP790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD760790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD760C790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD760CTO790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD760LL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD760ZP790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD761790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD761LL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD761ZP790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD771790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MJVG2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MJVM2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MQD32SA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MQD42SA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%