Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Chân Sạc Mobiistar E Selfie190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar E1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Lai Zumbo J190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Lai Zumbo J 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Lai Zumbo J2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Lai Zumbo S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Lai Zumbo S 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Lai Zumbo S 2017 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Lai Zumbo S2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Prime X 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Prime X Grand190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Prime X Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Prime X Max (2018)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Prime X Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Zumbo Power190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Touch Bean 402C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Bean 402M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Bean 402S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Bean 414190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Bean 452C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Bean 452T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Kat 402C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Kat 452190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Touch Kem 432190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Kool190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar LAI 504C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar LAI 504K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar LAI 504M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar LAI 504Q190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar LAI 512190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Lai Zumbo J190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Lai Y190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Lai Z190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Lai Z1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Lai Z2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Luna Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Lai Zoro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Lai Zoro 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Lai Zoro 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Prime 508190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Prime 558190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Prime X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Prime X1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Prime X Grand190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Prime X Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Prime X Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Lai Yollo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Lai Yuki190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Lai Yuna190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Lai Yuna C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Lai Yuna S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Lai Yuna X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Lai Zena190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Zumbo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Zumbo J2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Zumbo S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Mobiistar Zumbo S2/ S2 Dual190,00006-12 ThángGiảm 3-20%