Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Chân Sạc Nokia 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 2.190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 252090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 3.190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 43090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 43590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 53290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 6.190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 6.1 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 61090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 63690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 63890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 7 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 8 Sirocco90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 8800 Arte90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 8800 Carbon90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 8800 Siroco90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 102090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 132090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 152090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 72090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 73090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 81090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 82090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 83090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 93090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 95090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 950XL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia Icon90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia N890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia N990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia N95290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia X Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia X590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia X690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia XL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 93090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 102090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 132090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 152090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 30390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 30590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 43090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 43590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 51090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 520/ 52590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 53090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 53290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 535/ RM-101390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 54090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 55090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 61090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 62090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 62590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 63090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 64090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 640XL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 650/ RM-115490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 72090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 730 Dual90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 7 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 81090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 82090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 82290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 83090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 8800 Arte90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 8800 Carbon90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 8800 Siroco90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia 990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 92090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 92590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 92890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 95090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia 950XL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Asha 22590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Asha 30890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Asha 50190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Asha N30090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Asha N30890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia C2-0390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia C390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia C3-0390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia C5-0390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia N890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia N80090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia N990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia N90090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia Lumia N95290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia X/ RM-98090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia X2 Dual/ RM 101390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia X3-0290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Nokia XL/ RM 103090,00006-12 ThángGiảm 3-20%