Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Chân Sạc Wiko Barry190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Birdy 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko B-Kool190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Bloom190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Bloom2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Cink Five190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Darkfull190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Darkmoon190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Darknight190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Darkside190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Dea190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Duelle190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko U Feel Fab190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko U Feel Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko U Feel Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Fever Special Edition190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Fever 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Fizz190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Freddy190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Getaway190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Goa190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Highway190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Highway 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Highway Pure 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Highway Signs190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Highway Star 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Iggy190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Jerry190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Jimmy190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Kar 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Kar 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Kawa190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Cink King190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Kite 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko K-Kool190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Lenny190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Lenny 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Lenny 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Lubi 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Lubi 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Minz+190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Ozzy190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Cink Peax190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Cink Peax 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Pulp190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Pulp 3G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Pulp 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Pulp Fab 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Rainbow190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Rainbow 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Rainbow Jam190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Rainbow Jam 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Rainbow Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Rainbow Lite 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Rainbow Up190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Rainbow Up 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Ridge190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Ridge 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Ridge Fab 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Riff190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Robby190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Selfy190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Selfy 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko S-Kool190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Slide190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Slide 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Cink Slim190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Cink Slim 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Soap190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Stairway190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Sublim190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Sunny190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Sunset190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Sunset 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Tommy190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Ubik190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko U Feel190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Venia190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko View190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko View 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko View 2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko View Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko View XL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Wiko Wax190,00006-12 ThángGiảm 3-20%