Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Loa Sony Tablet Z4/ SGP771290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Vaio Tab 11 SVT112290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Tablet S/ SGPT111/ SGPT112290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Tablet Z/ SGP311/ SGP321/ SO-03E290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Tablet Z1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Tablet Z2/ SGP511/ SGP521290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa tablet sony z4 ultra290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa sony tablet z5 ultra290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa sony tablet z6 2018290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Tablet S/ SGPT111/ SGPT112290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Tablet Z/ SGP311/ SGP321/ SO-03E290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Tablet Z1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Tablet Z2/ SGP511/ SGP521290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Tablet Z3/ SGP621290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Tablet Z4/ SGP771290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Vaio Tab 11 SVT112290,00006-12 ThángGiảm 3-20%