Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Asus

Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Asus

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 2 Laser/ ZE500KL490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 2 laser/ ZE550KL490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 2/ ZE500CL/ Z00D490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 2/ ZE500ML490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 2/ ZE550ML490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 2/ ZE551ML490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4.5490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4/ A400/ T00490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 5/ A500CG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Selfie/ ZD551KL/ Z00UD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Z370CG/ Z370C/ Zenpad 7790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Z380/ Zenpad 8 (đen)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Z380/ Zenpad 8 (trắng)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 2 Laser 5.0"/ ZE500KL490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 2 Laser/ ZE550KG/ ZE550KL/ ZE551KL 5.5"490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 3 Max 5.2/ X008D/ ZC520TL (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 3 Max 5.2/ X008D/ ZC520TL (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 3 Max 5.5/ ZC553KL/ X00DD (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 3 Max 5.5/ ZC553KL/ X00DD (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 3 Zoom/ Zoom S/ ZE553KL (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 3 Zoom/ Zoom S/ ZE553KL (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 3/ ZC552KL (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 3/ ZC552KL (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 3S Max/ ZC521TL (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 3S Max/ ZC521TL (gold)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 3S Max/ ZC521TL (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 2017/ ZE554KL (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 2017/ ZE554KL (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 Max Plus/ ZC550TL/ Z015D (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 Max Pro/ ZC554KL/ Z00ID (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 Max Pro/ ZC554KL/ Z00ID (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 MAX/ ZC520KL (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 MAX/ ZC520KL (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 Pro/ ZS551KL (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 Pro/ ZS551KL (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 Selfie Pro/ ZD552KL (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 Selfie Pro/ ZD552KL (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 Selfie/ ZB553KL/ ZD553KL (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 Selfie/ ZB553KL/ ZD553KL (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 5 2018 6.2"/ ZE620KL/ X00QD (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 5 Lite 2018/ Zenfone 5Q/ ZC600KL/ X017DA (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 5 Lite 2018/ Zenfone 5Q/ ZC600KL/ X017DA (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 5 lite/ A502CG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 5/ A500CG (ép kính)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 6490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Go 4.5"/ ZB450KL490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Go 4.5"/ ZB452KG/ X014D490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Go/ ZC500TG/ Z00VD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Live/ A007/ ZB501KL/ G500TG (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Live/ A007/ ZB501KL/ G500TG (glod)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Live/ A007/ ZB501KL/ G500TG (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Max M1/ ZB555KL490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Max Plus M1/ ZB570TL/ X018D490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Max Pro M1/ ZB601KL (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Max Pro M1/ ZB601KL (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Max/ ZC550KL/ Z010DA490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Zoom/ ZX550 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Zoom/ ZX550 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Zoom/ ZX551ML/ Z00XS490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 2 Laser390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 3 Deluxe390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 3 Max390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 3 Ultra390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 4 Max 2018390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 4 Max Pro390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 4 Selfie390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 5 Lite390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 5Q ZC600KL390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone AR V570KL390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Ares390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Go390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Go Plus390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Live390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Max590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Max M1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Max Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Max Plus M1 2018590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Max Pro M1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Pegasus 3S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Pegasus 3S Max390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Pegasus 4A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Selfie390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone V390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone V Live390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Zoom S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zephyrus GX501VS690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus Zoom ZX550690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZX50VW690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZX53VW690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZX60VM6700690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Asus ZX63VD690,00006-12 ThángGiảm 3-20%