Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình LG D295/ L Fino Dual390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG D337/ L Prime (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG D337/ L Prime (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG D380/ L80 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG D380/ L80 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG D392/ F60 4G LTE390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG D631/ F430/ VS880 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG D631/ F430/ VS880 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG D802/ G2 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG D802/ G2 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG D820/ D821/ Nexus 5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG D838/ F350/ G Pro 2 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG D838/ F350/ G Pro 2 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG E510/ Optimus Hub (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG E510/ Optimus Hub (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG E730/ E739/ Optimus Sol390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG E970 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG E970 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG F120/ Optimus LTE Tag (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG F120/ Optimus LTE Tag (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG F180/ E975/ Optimus G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG F200/ Optimus VU II (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG F200/ Optimus VU II (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG F220/ Optimus GK390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG F310/ Optimus GX (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG F310/ Optimus GX (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG F320/ D800 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG F320/ D800 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG F340/ G Flex390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG F410S/ F460s/ G3 Cat.6/ G3A LTE/ Tiger (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG F410S/ F460s/ G3 Cat.6/ G3A LTE/ Tiger (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG F510/ LS996/ H955/ G Flex 2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG G Pad 2 10.1/ V940N790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG G Pad F 8.0/ V495/ V496/ VK495790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG G Pad X 10.1"/ V930790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG G Pad X 8.0"/ V520/ V521790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG G Pad X2 10.1/ UK750790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG G Pad X2 Plus 8.0/ V530790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG G2 Docomo/ L-01F (đen)790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG G2 Docomo/ L-01F (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG G3 Isai/ VL31390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG G3 Liger/ F490 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG G3 Liger/ F490 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG G3 Mini/ D722/ D724 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG G3 Mini/ D722/ D724 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG G3 Stylus/ D690 (vàng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG G3/ F400/ D850/ D855 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG G3/ F400/ D850/ D855 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG G3/ F400/ D850/ D855 (vàng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG G4 H818/ F500390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG G4C/ G4S/ H735/ G4 Mini (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG G5/ H820/ H830/ H840/ H850 / VS987 / US992 / LS992 / F700SLK (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG G6 / LS993 / US997 / VS988 / G600SLK / H870 / H871 / H872 / H873 / G600 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG G6 Plus (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG H340/ Leon390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG H500/ Y90/ Magna390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG H540/ G4 Stylus390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG K10/ K410 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG K10/ K410 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG K120E/ K4/ K120/ Spree (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG K20 / M257 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG K3 / US110 / LS450 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG K520 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG K550/ LG Stylo 2 Plus/ MS550390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG K7/ K330 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG K7/ K330 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG K8 / K350 / US375 / X240L / US215 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG K8 VERIZON / VS500 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG L22/ G2 Isai390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG LS980/ G2 Print390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Lu6200/ SU620/ Optimus LTE (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Lu6200/ SU620/ Optimus LTE (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Lucky L16CB (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Lucky L16CB (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Optimus One/ P500 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Optimus One/ P500 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Optimus Vu III/ F300 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Optimus Vu III/ F300 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG P715/ L7 II Dual (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG P715/ L7 II Dual (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG P970/ Optimus Black (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG P970/ Optimus Black (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Shine CU720 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Shine CU720 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG V10 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG V10 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG V20 / H990 / US996 / VS995 / H918 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG V30 / H930 / H933 / US998 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG V30 Plus / H930DS (đen)790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG V400/ G Pad 7.0790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG V410/ G Pad 7.0790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG V480/ G Pad 8.0790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG V500/ G Pad 8.3 (đen)790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG V500/ G Pad 8.3 (trắng)790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG V700/ G Pad 10.1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG VK810390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG X Charge / M322 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG X Power / K220 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG X Screen/ K500 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG X Style / K200 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG X Venture / H700 / US701 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG D320/ D325/ L70390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG D405/ L90390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG D680/ D682/ D686/ G Pro Lite Dual390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG E400/ E405/ T375/L3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG E425/ L3 II390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG E440/ L4 II390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG E450/ L5 II390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG E610/ E612/ E615/ L5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG E988/ F240/ Optimus G Pro390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG F160/ LTE II390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG F260/ F7/ LTE III390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG F310/ Optimus GX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG G2 Mini/ D618390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG L50/ D213/ D225/ D221/ D228390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG L60390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG L65 dual/ D280/ D285390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Optimus F6/ D500390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG P700/ P705/ L7390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG P710/ L7 II390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG P720/ P725/ Optimus 3D Max390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG P760/ P768/ L9390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG P870/ Escape390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG P880/ Optimus 4X HD390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG P895/ Optimus Vu390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG P920/ Optimus 3D390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG P930/ SU640/ LU6200/ Nitro HD390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG P940/ SU540/ Prada 3.0390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG P990/ SU660/ Optimus 2X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG 11T740-GH30K 1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG 11T740-GH50K790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG 13Z940-G.AT5SA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG 13Z940-G.AT7WA690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG 13Z940-GH5BK 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG 13Z940-GT30K790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG 13Z940-GT3HK790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG 13ZD940890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG 14U530690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Aurora Xnote S430890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Aurora Xnote S530790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG E500890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Gram 13Z970-A.AAS5U1990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG GX50K 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG GX5GK790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG GX5SK790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG GX70K790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG KX50K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Opimus Pad790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG P220890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG P300180,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Table V400890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG UT50K95,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG V500 G Pad 8.3990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Xnote N450890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Xnote P210120,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Xnote Z45095,00006-12 ThángGiảm 3-20%