Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Sky

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Sky

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A710 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A710 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A730 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A730 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A760 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A760 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A770 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A770 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A780 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A780 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A800 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A800 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A810 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A810 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A820 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A820 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A830/ Vega Racer 2 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A830/ Vega Racer 2 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A840/ Vega S5 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A840/ Vega S5 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A850 / Vega R3 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A850/ Vega R3 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A860/ Vega No6 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A860/ Vega No6 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A870 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A870 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A880/ Vega LTE-A (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A880/ Vega LTE-A (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A890/ Vega Secrect Note (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A890/ Vega Secrect Note (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A900/ Vega Secrect Up (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A900/ Vega Secrect Up (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A920 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky A920 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky Pantech V955 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky Pantech V955 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky T100 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sky T100 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%