Bảng Giá Pin Laptop Dell

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Pin Dell 1300390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell 1310/1320/1510/1520/2510390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell 14 3421/14R 5421/15 3521/ 15R 5521/17 3721/17R 5721/Vostro 2421/2521/3437390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell 1435390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell 1440/ 1450/ 1540/ 2420/ 2520390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell 1525/1526390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell 1535390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell 15R390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell 15R/N5110/N4010/N5010390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell A840/1410/1014/1015/A860390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Adamo 13/ N572J/ P715M/ K742J1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Alienware 13 R21,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Alienware 13 R2/ Alienware ECHO 13/ 3V806/ 2VMGK/ N1WM4/ 2VMGK/ 62N2T1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Alienware 13 R31,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Alienware 141,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Alienware 14 A14 R4/ M14X R3/ G05YJ/ Y3PN0/ 8X70T1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Alienware 17 17X R5/ 18X R3/ 2F8K3/ 02F8K31,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Alienware 17 R3/ ALW17ED/ ALW17ER/ 6JHDV1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Alienware 17 R41,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Alienware 17/ M17X/ 2F8K31,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Alienware M11x/ M14x R1 R2 R3/ T7YJR/ P06T/ 8P6X6/ 08P6X6/ PT6V81,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Alienware M13-R31,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Alienware M15X1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Alienware M15x/ F681T/ W3VX3/ T780R/ D951T1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Alienware M15x-R11,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Alienware M15x-R3/ M17X-R41,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Alienware M17x1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Alienware M17X R3/ M17X R4/ M17X R3-3D/ 7XC9N/ BTYV0Y1/ BTYVOY1/ C0C5M1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Alienware M18X R1 R2/ BTYAVG11,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell CHROMEBOOK 73101,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell D820 D830 M65 M4300290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell E4310/ 1120/ XX327390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell E5400/ E5500/ E5410/ E5510/ P05F/ P06G/ PP32LB/ PP32LA/ T749D390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell E5440390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell E6400/ E6410/ E6500/ M2400/ M4400390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell E6420/ E6520/ E5520/ E5420/ E6430290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell E7240/ E7250/ WD52H/ 31WH/ 45WH290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell E7470/ E7270/ 7CJRC/ 21X15/ 021X15390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell G7 7588 N7588D690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inpiron 15R/ 5521/ 7520/ 4010/5010590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell INPIRON 5447690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell INPRISON N5378390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell INSIRON 5370 F5YX01990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell INSPIRION 3000 3138 3137990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell INSPIRION 3162 3164 3168990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 1012 1018390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 10Z 1120490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 11 3147/ 11 3000/ 11 3152/ 13 7347/ 13 7352/ 92NCT490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 11 3148790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 11 3168890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 11 3169890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 1120/ 1121/ M101Z/ 11Z/ P07T390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 13 5368 2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 13 5370790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 13 5370/ 7370/ 7373/ Vostro 5370/ F62G0/ N3KPR/ P63NY390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 13Z M301 N301 N301ZD390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 14 7437 / 14 7000 42WH/ WDX0R/ 5KG27 P42G C4MF8690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 14 7460690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 14 GAMING 7466690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 14 N3437690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 1425/ 1427390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 1440390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 14-5439/ Vostro 5460/ 5470/ 5480/ 5560/ VH748390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 1464/ Inspiron 1564/ Inspiron 1764390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 14z 15z 1470 1570390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 14z-5423/ 15z-5523/ 2NJNF/ 8JVDG/ T41M0/ TPMCF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 15 7537/ Insprion 17 7737/ F7HVR/ G4YJM/ T2T3J890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 15 7559/ 7567/ 7557/ 357F9/ 0GFJ6890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 3459/ 5451/ 5452/ 5455/ 5459/ 49VTP/ 4DMNG/ 4WY7C/ 68DTP/ 6HY59/ 6K73M/ 6KP1N/ 6XH390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 4420/ 7520/ 5420/ 5520/ 5720/ 7420/ 7520/ 7720/ M5Y0X/ T54FJ/ 4YRJH/ 8P3YX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 5447/ 5545/ 5547/ 5548/ TRHFF790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 5468/ 13 7368/ 5368790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 5558/ 5458/ 5455/ 3451/ 3551/ 3458/ 3558/3541/3552/3559490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 630m/ 640m/ E1405/ PP19L/ XPS M140/ RC107/ TC023/ DC224/ UG679390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 7547/ 7548/ D2VF9/ PXR51790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron 8500 8600 Latitude D800/ Pression M60390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron Duo 1090390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron I5577 5335BLK PUS390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron M521R 5525390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron M531R 5535390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron M731R 5735390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron Mini 12 1210/ F802H/ G914H390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Inspiron T3158 70071823390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Insprion 1520/ 1521/ 1720/ 1721/ (6cell)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Latitude 10E ST2 ST2E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Latitude 11 3150 (38WH)1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Latitude 11 5175 Tablet/ XRHWG/ 0XRHWG/ RHF3V/ VHR5P1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Latitude 12 7000/ 7280/ 7480/ F3YGT1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Latitude 13 3379/ Vostro 14 5468/ Inspiron 15 5568/ 7750/ 7569/ 7579/ 5578/ 5567/ 5565/ Y3F1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Latitude 13 7350 (20WH – 30WH)1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Latitude 13 73801,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Latitude 14 E5404/ E7404/ 0VCWGN/ YGV51/ X8VWF/ VCWGN1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Latitude 14 E54501,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Latitude E5450/ E5550/ E5570/ Precision 3510/ TXF9M/ 6MT4T/ 7V69Y/ TXF9M/ 79VRK790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Latitude E5470790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Latitude E5470 70085465790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Latitude E5540790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Latitude E5540/ E5440/ 9TJ2J790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Latitude E5550790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Latitude E5570790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Latitude E5590790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Latitude E6530/ E6220/ E6230/ E6320/ E6330/ E6430s/ E5220/ M5Y0X/ HCJWT/ KJ321/ NHXVW/ PRRR790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Latitude E7440/ 14 7000/ 34GKR/ PFXCR/ F38HT790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Latitude E7480790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Latitude X1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Latitude XT3 (6CELL)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell M1530390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Mini 10/ Mini 1010390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell N4030/ 14V/ N4020390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Precision 15 7510 7710 (72WH)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Precision 3510690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Precision 3510/ WJ5R2/ 4F5YV890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Precision 3520890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Precision 55101,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Precision 55201,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Precision 5520 UHD1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Precision 5520/ M5510/ M5520/ Dell XPS 15 9550/ 9560/ 5D91C/ 5XJ28/ 6GTPY/ H5H201,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Precision M6500/ M2400/ M4400/ M6400/ 8M039/ C565C/ DW842/ KR854/ J012F390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Precision WorkStation M4600/ M4700/ M6600/ M6700/ M6800/ FV993890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Streak 5/ M01M/ 20QF0390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Studio 1450/1457/ 1458/ 0N996P/ N996P/ U597P/ W358P/ W358P390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Studio 14z 14zn 1440 1440n 1440z590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Studio 17 1749 1745 1747490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Studio 1747390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Studio XPS 13/ XPS 1340/ XPS PP17S (6cell)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Studio XPS 16/ XPS 1640/ 1645/ 1647 (6cell)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Studio1569490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell V3300390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Venue 8 3830390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Venue 8 Pro390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Vostro 1088/ 1014/ 1015390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Vostro 14390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Vostro 14 3449390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Vostro 14 3468390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Vostro 14 5468390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Vostro 15 55681,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Vostro 15 75701,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Vostro 1710 1720390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Vostro 3300/ 3350 (4cell)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Vostro 3360/ Inspiron 13Z 5323/ TKN25/ RU485/ V0XTF/ 0V0XTF390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Vostro 3400/ 3500/ 3700/ 7FJ92/ TY3P4390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Vostro 3445/ 3446/ P27F/ P27F001/ P37G/ P37G001/ P45F490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Vostro 3450 3550 3555 3750 1440 1450 1540 1550 (6CELL)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Vostro 3560/ 3460/ 4YRJH/ 911MD/ CWVXW/ DHT0W/ HCJWT/ M1Y7N490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Vostro V13/ V130/ T1G6P/ 449TX/ PRW6G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell Vostro V131 V131R V131D 13Z N311z 14Z (6CELL)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 11 4020Y1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 11 i5 4210Y1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 121,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 12 - 9Q231,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 12 9250/ Latitude 12 7275/ 7VKV9/ 9TV5X1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 12 9Q331,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 12/ XPS 13/ XPS 13-l321x/ XPS 13-l322x/ XPS L321x/ 489xn/ WV7G0/ PKH181,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 131,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 13 93701,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 13 9370 415PX21,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 13 L321X1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 13T 93651,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 13T 9365 701305881,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 14 1864SLV1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 14/ 15/ 17/ L401X / L501X/ L502X/ L701/ X / L702X/1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 14-L421x Ultrabook/ FFK56/ C1JKH/ 4RXFK1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 15 FYK3F11,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 15 L521X1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 15-9530/ Precision M38001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 15Z1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 15Z -L511X / L5121,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 18 1810 18201,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 93431,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS 93601,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS Duo 121,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS Duo 131,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS L412x/ L412z/ 14Z-L412X/ V79Y0/ V79YO/ YMYF6/ 0YMYF61,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS M1530 (6cell)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS M1730390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS131,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Dell XPS15 9550/ Precision 5510/ 4GVGH390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin DellLatitude E6220/ E6230/ E6320/ E6330390,00006-12 ThángGiảm 3-20%