Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Quạt Laptop LG 11T740290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG 13Z935290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG 13Z940290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG 13ZD940290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG 13ZD940290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG 14U530290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG A505290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG A510290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG Aurora Xnote S430290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG Aurora Xnote S530290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG B530K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG E500290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG G.AX7HK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG GE3CK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG GH50K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG GRAM 13Z940290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG GRAM 13Z950290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG GRAM 13Z960290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG GRAM 13Z970290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG GRAM 13Z975290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG GRAM 14Z950290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG GRAM 14Z960290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG GRAM 14Z970290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG GRAM 15Z950290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG GRAM 15Z960290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG GRAM 15Z970290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG GRAM 15Z975290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG GT50K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG GX30K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG GX50K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG GX58K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG GX59K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG GX5GK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG GX5SK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG GX70K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG GX7HK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG KH50K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG KT5DK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG KX50K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG LX10K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG LX15K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG LX1FK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG LX20K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG MFS5L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG P220290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG P300290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG PH70K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG PH7OK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG PT70K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG RFLGL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG S900290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG UT50K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG Xnote A530290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG Xnote N450290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG Xnote N550290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG Xnote P210290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG XNote P330290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG Xnote R405290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG Xnote Z330290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG Xnote Z350290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG Xnote Z430290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG Xnote Z450290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop LG X Note R400290,00006-12 ThángGiảm 3-20%