Bảng Giá Vỏ Laptop Asus

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Asus 13 UX330UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus 13 UX331UN790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus 14 X442UQ790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus 14 X442UR790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus 15 X542UR790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus 3 UX390UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus A555L790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus A556U790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus A556UR790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus A580UR8250790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Asus FX753VE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Asus X44H790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus AsusPRO P2530UJ790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus AsusPRO P2540UV790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus AsusPRO P5430UF790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus B8230UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus B8430UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus B9440UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Book FLIP TP300790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Book T102HA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Book T200TA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus BX430UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus DELUXE UX490UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus F555LF-XX168D790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus FH5900VQ790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus FL5900UQ7500790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus FL8000UQ790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus FL8000UQ8550790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus FLIP 14790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus FLIP 14 TP410790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus FLIP 14 TP410UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus FLIP 14 UX461UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus FLIP 15790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus FLIP S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus FLIP S UX370UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus FLIP TP200790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus FLIP UX360UAK790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus FLIP UX560UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus FonePad 7790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus FonePad 8790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus FonePad Note 6790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus FX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus FX63VD7700790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus FX73VE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus FX80GE8750790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus FX80GM8750790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus G771JW790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus G800VI790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus GAMING S7VM790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus GAMING S7VS790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus GL752VL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus GL771JW790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus GX501VI790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus GX700VO790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus HERO GL503VM790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus I LAMBORGHINI VX7SX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus K3V790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus K56C790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus K56CM790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus LINGHUAN 3 PRO790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus M GM501GS790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus M580790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus MAX X451790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus MAX X541790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Memo Pad 10490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Memo Pad 7490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Memo Pad 8490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus N751JK790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus N752VX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Nexus 7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus NOVAGO TP370QL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus NP550790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus NX90JQ790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus P550LDV790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus P553UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus PADFONE X MINI290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Pegasus 2 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Pegasus 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Pegasus 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Pegasus 4S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Pegasus 5000190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Pegasus X005190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus PRO 15 UX580GE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus PRO554UV7200790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus PRO554UV7500790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus PRO61SF790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus PU401LA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus PU551LD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus R752790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus R753790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Rog S7VS7700790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Rog S7ZC1600790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Rog S7ZC1700790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus S56CA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus S56CM790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus T303UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus T304UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus TAICHI 31790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus TOUCH UX31A790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus TP201790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus TP360CA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus TP550LD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Transformer Book T100790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Transformer Book T101HA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Transformer Pad790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus U5100UQ7200790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus UX530UX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus UX560UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus V587790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus V755790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Vivo Tab RT790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus VIVOBook A411UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus VivoTab Smart790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus VM591790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus VM592790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus VX6790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus VX7790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus X751SA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus X756UX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus zenBook UX330UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZEPHYRUS GX501VS690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Zoom ZX550190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZX63VD690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ C Asus N56790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ChromeBook C423NA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ChromeBook C523NA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ChromeBook Flip C100PA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ChromeBook Flip C101PA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus EasyNote MX52790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus EasyNote MX65790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus EasyNote MX66790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Eee PC T91MT790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Eee PC VX6790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Eee PC X101-H-CH790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus EeeBook X205TA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Lamborghini VX5790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Pro Essential PU551-JD-LD-JF-JH-LA-JA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Pro Essential PU554UQ790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus R900-VM-VJ-VB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus RG53-VE-VD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Rog ZX53VD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Rog ZX63-VD-VM790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus RX303-LAB-LNB-UA-UB-LB-LA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus RX310UF790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus RX410-UQ-UF-UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus RX430-UQ-UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus RX505ZA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus RX530-UX-UQ790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus S530-UA-UN-UF790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus S56-CB-CA-CM790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus T3 CHI790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus T90 CHI790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Taichi 21790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Transformer Book H102HA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus Transformer Book T300790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus V550-CB-CM-CA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus V551-LB-LN-LA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus V555-UB-UF-UJ-UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus VivoBook Flip TP550-UQ-LA-LAB-LD-LJ790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus VivoBook Flip TP561-UD-UN-UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus VivoBook X85-VD-U-A-C790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus VivoBook X88V790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenBook X406UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenBook X407-UA-UB-UF-MA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus VivoBook E203-MA-MAH-NA-NAH790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenBook UX305-FA-CA-UA-LA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%