Bảng Giá Vỏ Laptop Samsung

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Samsung Ativ Book 4 NP470R5E590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Ativ Book 5 NP540U4E590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Ativ Book 6 NP680Z5E590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Ativ book 7 NP740U3E590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Ativ Book 8 NP870Z5G590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Ativ Book 8 NP880Z5E590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Ativ Book 9 Lite NP915S3G590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Ativ Book 9 NP940X5J590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Ativ Book NP270E4E590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Ativ Book NP270E5E590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Ativ Book NP270E5U590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Ativ Book NP270E5V590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Ativ Book NP930X2K590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Ativ Book NP930X5J590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Chromebook Plus XE513590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Chromebook Pro XE510590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Chromebook XE500C13590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Notebook 7 Spin NP740U3L490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Notebook 7 Spin NP740U3M490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Notebook 7 Spin NP740U5L490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Notebook 7 Spin NP740U5M490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Notebook 9 Lite NP910S3L490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Notebook 9 Pro NP940X3M490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Notebook 9 Pro NP940X5M490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Notebook 9 Pro NP940Z5L490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Notebook 9 Spin NP940X3L490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NP R431590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NP905S3G590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NP906S3G590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NP940X3G590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NP-Q430590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NP-R439590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NT301V3A590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NT301V5A590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NT370590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung P530590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung P560590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung P580590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung P60590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung PV510590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Q1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Q5328590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Q68590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Q70590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung QX310590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung QX311590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung QX410590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung QX411590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung QX412590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung QX510590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung QX511590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung QX530590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung QX531590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung R730590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung R780590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung RC711590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung RC720590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung RF711590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung RF712590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung RV711590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung RV720590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Sens Q45590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung SF310590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung SF410590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung SF411590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung SF510590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung SX15590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung X10590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung XE700T1C590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung XQ700T1A590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung XQ700T1C590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sasmung Q320590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sasmung Q530790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Cromebook Plus XE513590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Cromebook Pro XE510590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Cromebook XE500C13590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung N315590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung N510590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NB30590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NC10590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NC108590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NC110590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NC20590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NC208590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NC210590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NC215590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NC220590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NC310590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Netbook N110590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NF108590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NF110590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NF208590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NF210590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NF310590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Q320690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Q530790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung 200A5B690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung 3 NP300E5M690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung 915S3G690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung 930X2K690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung 940X3G690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung ATiv Tab 3690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung DP710A4M690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung N8000290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NP590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NP940X5M590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung NP940Z5L590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung R25 Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung RV511590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung RV709590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung RV718590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung SA31590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung SF311590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung SF511590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung X125690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung X22690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung X65690,00006-12 ThángGiảm 3-20%