Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Bàn Phím Macbook Pro 10.2 2012790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 11.1 2014790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 11.2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 11.2 2014790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 11.3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 11.3 2014790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 11.4 2015790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 11.5 2015790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 12.1 2015790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 13 Inch MC724790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 13 Inch MD101790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 13 Inch MD102790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 13 Inch MD313790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 13 Inch MD314790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 13.3 2016790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 14.2 2017790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 14.3 2017790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 15 Inch MC721790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 15 Inch MC723790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 15 Inch MD103790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 15 Inch MD104790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 15 Inch MD318790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 15 MJLT2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 15.1 2018790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 15.2 2018790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 17 Inch MC725790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 17 Inch MD311790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 2015 MF839790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 2015 MF840790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro 2015 MF841790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro A1398790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro A1425790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro A1502790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro GMX72790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro GMX82790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro GMX92790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro GMXA2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro GMXC2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MC024790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MC371790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MC372790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MC373790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MC700790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MC721790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MC723790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MC724790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MC725790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MC975790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MD101790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MD102790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MD103790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MD104790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MD212790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MD311790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MD313790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MD314790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MD318790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MD322790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MF839ZPA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MF840ZPA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MF841ZPA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MGX72790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MGX72ZP790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MGX82790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MGX82ZP790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MGX92790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MGX92ZP790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MGXA2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MGXC2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MGXC2ZP790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MPTR2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MPXR2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MPXT2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MPXV2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro MPXX2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina 13 Inch MD212790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina 13 Inch MD213790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina 13 Inch MD662790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina 13 Inch ME864790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina 13 Inch ME865790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina 13 Inch ME866790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina 15 Inch MC975790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina 15 Inch MC976790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina 15 Inch ME294790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina 15 Inch ME664790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina 15 Inch ME665790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina MC975790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina MC976790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina MD212790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina MD213790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina ME293790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina ME294790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina ME662790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina ME664790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina ME665790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina ME864790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina ME865790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina ME866790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina MF839790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina MF840790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina MGX72790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina MGX82790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina MGX92790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina MGXA2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Retina MGXC2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Pro Unibody MC700790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Xem chi tiết Thu gọn

1. Giới thiệu

Chào mừng quý khách hàng đến với website chúng tôi.

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

2. Hướng dẫn sử dụng website

Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.


3. Thanh toán an toàn và tiện lợi

Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán)
Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)
Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản