Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO A1045890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO A1078890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO A1175890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO A1181890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO A1189890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO A1278890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO A1280890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO A1281890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO A1286890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO A1322890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO A1382890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO GMX72890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO GMX82890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO GMX92890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO GMXA2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO GMXC2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MA092890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MA611890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MA897890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB133890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB134890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB166890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB470890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB471890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB513890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB604890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB766890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB985890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB986890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB990890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB991890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC024890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC026890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC118890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC226890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC318890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC371890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC372890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC373890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC374890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC375890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC700890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC721890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC723890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC724890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC725890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC975890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC976890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD101890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD102890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD103890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD104890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD212890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD213890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD311890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD313890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD314890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD318890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD322890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD662890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD712890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO ME293890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO ME294890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO ME662890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO ME664890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO ME665890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO ME864890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO ME865890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO ME866890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MF839890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MF840890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MF841890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MGX72890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MGX82890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MGX92890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MGXA2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MGXC2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MJLT2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MJY32890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng HDD - Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MK4M2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%

 

Xem chi tiết Thu gọn

1. Giới thiệu

Chào mừng quý khách hàng đến với website chúng tôi.

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

2. Hướng dẫn sử dụng website

Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.


3. Thanh toán an toàn và tiện lợi

Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán)
Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)
Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản