Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.

Mainboard iPad 1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%

Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard iPad 2 16GB 3G1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 2 16GB Wifi1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 2 32GB 3G1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 2 32GB Wifi1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 2 64GB 3G1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 2 64GB Wifi1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 3 (16GB)1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 3 (32GB)1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 3 16GB 3G1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 3 16GB Wifi1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 3 32GB 3G1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 3 32GB Wifi1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 3 64GB 3G1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 3 64GB Wifi1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 4 (16GB)1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 4 (32GB)1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 4 128GB 3G1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 4 128GB Wifi1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 4 16GB 3G1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 4 16GB Wifi1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 4 32GB 3G1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 4 32GB Wifi1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 4 64GB 3G1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 4 64GB Wifi1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 128GB 3G2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 128GB Wifi2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 16GB 3G2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 16GB Wifi2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 2/ iPad 6 16GB 3G3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 2/ iPad 6 16GB Wifi3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 2/ iPad 6 32GB 3G3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 2/ iPad 6 32GB Wifi3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 2/ iPad 6 64GB 3G3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 2/ iPad 6 64GB Wifi3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 32GB 3G1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 32GB Wifi1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 64GB 3G1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 64GB Wifi1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 1 3G 16GB890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 1 3G 32GB890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 1 3G 64GB890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 1 Wifi 16GB890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 1 Wifi 32GB890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 1 Wifi 64GB890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 2 3G 128GB1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 2 3G 16GB1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 2 3G 32GB1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 2 3G 64GB1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 2 Wifi 128GB1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 2 Wifi 16GB1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 2 Wifi 32GB1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 2 Wifi 64GB1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 3 3G 128GB1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 3 3G 16GB1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 3 3G 32GB1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 3 3G 64GB1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 3 Wifi 128GB1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 3 Wifi 16GB1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 3 Wifi 32GB1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 3 Wifi 64GB1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 4 3G 128GB2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 4 3G 16GB2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 4 3G 32GB2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 4 3G 64GB2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 4 Wifi 128GB2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 4 Wifi 16GB2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 4 Wifi 32GB2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 4 Wifi 64GB2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 10.5"/ A1701 256GB Wifi3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 10.5"/ A1701 512GB Wifi3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 10.5"/ A1701 64GB Wifi3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 10.5"/ A1709 256GB 3G3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 10.5"/ A1709 512GB 3G3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 10.5"/ A1709 64GB 3G3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9" 128GB 3G4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9" 128GB Wifi4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9" 32GB 3G4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9" 32GB Wifi4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9" 64GB 3G4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9" 64GB Wifi4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1584 128GB Wifi4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1584 256GB Wifi4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1584 32GB Wifi4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1652 128GB 3G4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1652 256GB 3G4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1652 32GB 3G4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1670 256GB Wifi4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1670 512GB Wifi4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1670 64GB Wifi4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1671 256GB 3G4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1671 512GB 3G4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1671 64GB 3G4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7" 128GB 3G2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7" 128GB Wifi2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7" 32GB 3G2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7" 32GB Wifi2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7" 64GB 3G2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7" 64GB Wifi2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7"/ A1673 128GB Wifi2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7"/ A1673 256GB Wifi2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7"/ A1673 32GB Wifi2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7"/ A1674/ A1675 128GB 3G2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7"/ A1674/ A1675 256GB 3G2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7"/ A1674/ A1675 32GB 3G2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Xem chi tiết Thu gọn

1. Giới thiệu

Chào mừng quý khách hàng đến với website chúng tôi.

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

2. Hướng dẫn sử dụng website

Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.


3. Thanh toán an toàn và tiện lợi

Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán)
Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)
Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản