Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard Macbook 12 inch MNYK2SA3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook A1342 2009 13.3"/ MC207LL3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook A1342 2010 13.3"/ MC516LL3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook A1534 2015 12.0"/ MF855LL/ MF865LL3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook A1534 2016 12.0"/ MLHA2LL/ MLHC2LL3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook A1534 2017 12.0"/ MNYF2LL/ MNYG2LL3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air 11 inch3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air 13 inch 20113,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard macbook air 13 inch 20173,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air 2014 MD711B3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air 2014 MD712B3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air 2015 MJVE2ZP3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air 2015 MJVP23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air 2015 MJVP2ZP3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air 2016 MMGF2 133,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A10453,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A10783,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A11753,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A11813,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A11853,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A11893,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1237 2008 13.3"/ MB0033,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A12453,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A12783,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A12803,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A12813,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1304 2008 13.3"/ MB543/ MB9403,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1304 2009 13.3"/ MC505/ MC233/ MC2343,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A13213,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A13223,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A13693,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1369 2010 13.3"/ MC503/ MC5043,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1369 2011 13.3"/ MC965/ MC9663,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A13703,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1370 2010 11.6"/ MC505/ MC5063,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1370 2011 11.6"/ MC968/ MC9693,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A13753,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A13823,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A14063,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A14653,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1465 2012 11.6"/ MD223/ MD2243,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1465 2013 2014 11.6"/ MD711/ MD7123,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1465 2015 11.6"/ MJVM2/ MJVP23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A14663,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1466 2012 13.3"/ MD231/ MD2323,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1466 2013 2014 13.3"/ MD760/ MD7613,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1466 2015 13.3"/ MJVE2/ MJVG2/ MMGF2/ MMGG23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1466 2017 13.3"/ MQD32/ MQD42/ MQD523,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A15343,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MB0033,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MB5433,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MB9403,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC2333,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC2343,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC5033,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC503ZP3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC5043,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC5053,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC5063,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC506LL3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC9653,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC9663,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC9683,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC968LL3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC968ZP3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC9693,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC969ZP3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD2233,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD223LL3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD223ZP3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD2243,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD2313,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD231LL3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD2323,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD232LL3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD232ZP3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD73,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD7113,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD711B3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD711LL3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air MD711ZP3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD7123,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD712B3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD712LL3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air MD712ZP3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD7603,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD760C3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD760CTO3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD760LL3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air MD760ZP3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD7613,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD761LL3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD761ZP3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD7713,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MJVG23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MJVM23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MQD32SA3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MQD42SA3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air Retina A1392 2018 13.3"/ MRE82/ MREA2/ MREE2/ MRE92/ MREC2/ MREF2/ MUQT23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air13 inch3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Xem chi tiết Thu gọn

1. Giới thiệu

Chào mừng quý khách hàng đến với website chúng tôi.

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

2. Hướng dẫn sử dụng website

Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.


3. Thanh toán an toàn và tiện lợi

Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán)
Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)
Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản