Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard Macbook MGX823,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook MGX923,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook MJY32 20153,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook MK4M2 20153,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 10.23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 10.2 20123,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 11.1 20143,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 11.23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 11.2 20143,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 11.33,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 11.3 20143,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 11.4 20153,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 11.5 20153,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 12.1 20153,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 13 Inch MC7243,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 13 Inch MD1013,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 13 Inch MD1023,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 13 Inch MD3133,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 13 Inch MD3143,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 13.3 20163,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 14.2 20173,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 14.3 20173,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 15 Inch MC7213,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 15 Inch MC7233,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 15 Inch MD1033,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 15 Inch MD1043,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 15 Inch MD3183,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 15 MJLT23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 15.1 20183,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 15.2 20183,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 17 Inch MC7253,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 17 Inch MD3113,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 2015 MF8393,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 2015 MF8403,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro 2015 MF8413,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro A1150 15.4"/ MA090LL/ MA463LL/ MA464LL/ MA601LL3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro A1151 17.3"/ MA092LL3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro A1211 15.4"/ MA610LL/ MA609LL3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro A1212 17.3"/ MA611LL3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro A1229 15.4"/ MA896/ MA8953,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro A1229 17.3"/ MA8973,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro A1260 2008 15.4"/ MB133/ MB1343,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro A1261 2008 17.3"/ MB1663,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro A1278 2009 13.3"/ MB991/ MB9903,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro A1278 2010 13.3"/ MC375/ MC3743,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro A1278 2011 13.3"/ MD314/ MD313/ MC724/ MC7003,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro A1278 2012 13.3"/ MD101/ MD1023,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro A12863,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro A1286 2008 15.4"/ MB470/ MB4713,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro A1286 2009 15.4"/ MB985/ MB986/ MC1183,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro A1286 2010 15.4"/ MC373/ MC372/ MC3713,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro A1286 2011 15.4"/ MD322/ MD318/ MC723/ MC7213,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro A1286 2012 15.4"/ MD103/ MD1043,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro A1297 2009 17.3"/ MC226/ MB6043,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro A1297 2010 17.3"/ MC0243,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro A1297 2011 17.3"/ MD311/ MC7253,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro A13983,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro A14253,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro A15023,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro A1706 Touch Bar 2016 13.3"/ MLH12/ MLVP2/ MNQF2/ MNQG2/ MPDK2/ MPDL23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro A1706 Touch Bar 2017 13.3"/ MPXV2/ PXV2LL/ MPXW2/ MPXX2/ MPXY2/ MQ002/ MQ0123,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro A1707 Touch Bar 2016 15.4"/ MLH32LL/ MLW72LL/ MLH42LL/ MLW82LL3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro A1707 Touch Bar 2017 15.4"/ MPTR2/ MPTT2/ MPTU2/ MPTV2/ MPTW2/ MPTX23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro A1708 2016 13.3"/ MLL42/ MLUQ23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro A1708 2017 13.3"/ MPXQ2/ MPXR2/ MPXT2/ MPXU23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro A1989 Touch Bar 2018 13.3"/ MR9Q2/MR9R2/MR9T2/MR9U2/MR9V23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro A1990 Touch Bar 2018 15.4"/ MR932/MR942/MR952/MR962/MR972/MUQH23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro GMX723,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro GMX823,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro GMX923,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro GMXA23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro GMXC23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MA0923,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MA6113,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MB1333,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MB1343,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MB1663,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MB4703,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MB4713,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MB6043,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MB7663,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MB9853,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MB9863,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MB9903,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MB9913,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MC0243,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MC0263,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MC1183,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MC2263,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MC3713,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MC3723,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MC3733,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MC3743,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MC3753,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MC7003,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MC7213,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MC7233,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MC7243,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MC7253,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MC9753,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MD1013,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MD1023,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MD1033,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MD1043,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MD2123,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MD3113,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MD3133,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MD3143,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MD3183,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MD3223,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MF839ZPA3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MF840ZPA3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MF841ZPA3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MGX723,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MGX72ZP3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MGX823,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MGX82ZP3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MGX923,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MGX92ZP3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MGXA23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MGXC23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MGXC2ZP3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MPTR23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MPXR23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MPXT23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MPXV23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro MPXX23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina 13 Inch MD2123,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina 13 Inch MD2133,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina 13 Inch MD6623,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina 13 Inch ME8643,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina 13 Inch ME8653,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina 13 Inch ME8663,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina 15 Inch MC9753,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina 15 Inch MC9763,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina 15 Inch ME2943,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina 15 Inch ME6643,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina 15 Inch ME6653,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro Retina A1398 2012 15.4"/ MC975/ MC9763,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro Retina A1398 2013 15.4"/ ME664/ ME665/ ME294/ ME2933,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro Retina A1398 2014 15.4"/ MGXC2/ MGXA23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro Retina A1398 2015 15.4"/ MJLT2/ MJLU2/ MJLQ23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro Retina A1425 2012 13.3"/ MD212/ MD2133,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro Retina A1425 2013 13.3"/ MD212/ ME6623,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro Retina A1502 2013 13.3"/ ME864/ ME865/ ME8663,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro Retina A1502 2014 13.3"/ MGX72/ MGX82/ MGX923,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Pro Retina A1502 2015 13.3"/ MF839/ MF840/ MF841/ MF8433,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina MC9753,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina MC9763,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina MD2123,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina MD2133,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina ME2933,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina ME2943,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina ME6623,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina ME6643,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina ME6653,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina ME8643,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina ME8653,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina ME8663,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina MF8393,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina MF8403,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina MGX723,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina MGX823,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina MGX923,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina MGXA23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Retina MGXC23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Pro Unibody MC7003,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook White A1181 2006 13.3"/ MA700LL/ MA701LL3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook White A1181 2007 13.3"/ MB061LL/ MB062LL3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook White A1181 2008 13.3"/ MA254LL/ MA255LL/ MA472LL/ MA699LL/ MB063LL/ MB402LL/ MB403,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Xem chi tiết Thu gọn

1. Giới thiệu

Chào mừng quý khách hàng đến với website chúng tôi.

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

2. Hướng dẫn sử dụng website

Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.


3. Thanh toán an toàn và tiện lợi

Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán)
Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)
Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản