Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ổ DVD Macbook 12 inch MNYK2SA490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook MGX72490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook MGX82490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook MGX92490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook MJY32 2015590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook MK4M2 2015590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 10.2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 10.2 2012490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 11.1 2014490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 11.2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 11.2 2014590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 11.3690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 11.3 2014490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 11.4 2015490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 11.5 2015490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 12.1 2015590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 13 Inch MC724590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 13 Inch MD101390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 13 Inch MD102490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 13 Inch MD313490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 13 Inch MD314590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 13.3 2016590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 14.2 2017690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 14.3 2017490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 15 Inch MC721490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 15 Inch MC723490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 15 Inch MD103590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 15 Inch MD104590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 15 Inch MD318390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 15 MJLT2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 15.1 2018490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 15.2 2018590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 17 Inch MC725590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 17 Inch MD311690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 2015 MF839490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 2015 MF840490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro 2015 MF841490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro A1398590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro A1425590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro A1502390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro GMX72490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro GMX82490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro GMX92590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro GMXA2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro GMXC2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MC024490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MC371490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MC372490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MC373590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MC700590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MC721390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MC723490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MC724490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MC725590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MC975590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MD101690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MD102490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MD103490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MD104490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MD212590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MD311590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MD313390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MD314490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MD318490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MD322590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MF839ZPA590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MF840ZPA690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MF841ZPA490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MGX72ZP490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MGX82590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MGX82ZP590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MGX92390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MGX92ZP490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MGXA2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MGXC2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MGXC2ZP590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MPTR2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MPXR2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MPXT2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MPXV2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro MPXX2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina 13 Inch MD212590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina 13 Inch MD213390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina 13 Inch MD662490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina 13 Inch ME864490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina 13 Inch ME865590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina 13 Inch ME866590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina 15 Inch MC975690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina 15 Inch MC976490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina 15 Inch ME294490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina 15 Inch ME664490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina 15 Inch ME665590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina MC975590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina MC976390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina MD212490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina MD213490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina ME293590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina ME294590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina ME662490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina ME664490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina ME665490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina ME864590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina ME865590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina ME866390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina MF839490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina MF840490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina MGX72590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina MGX82690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina MGX92490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina MGXA2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Macbook Pro Retina MGXC2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD New Macbook Pro ME294590,00006-12 ThángGiảm 3-20%

 

Xem chi tiết Thu gọn

1. Giới thiệu

Chào mừng quý khách hàng đến với website chúng tôi.

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

2. Hướng dẫn sử dụng website

Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.


3. Thanh toán an toàn và tiện lợi

Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán)
Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)
Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản