Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻkhông phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòngđể lại số diđộng bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Pin Macbook Pro 10.21.290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 10.2 20121.290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 11.1 20141.290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 11.21.290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 11.2 20141.290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 11.31.290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 11.3 20141.290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 11.4 20151.290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 11.5 20151.290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin MacBook Pro 12" A1534 A15271.290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 12.1 20151.290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin MacBook Pro 13 "Retina A14251.290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 13 Inch MC7241.290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 13 Inch MD1011.290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 13 Inch MD1021.290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 13 Inch MD3131.290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 13 Inch MD3141.290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 13" A1185 A1181 MA561 MA5661.290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 13.3 20161.290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 13″ A1280 A12781.290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 14.2 20171.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 14.3 20171.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 15 Inch MC7211.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 15 Inch MC7231.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 15 Inch MD1031.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 15 Inch MD1041.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 15 Inch MD3181.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 15 MJLT21.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 15" A1286 (2008) A1281 MB772 MB772*/A MB772J/A1.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin MacBook Pro 15" A1286 A1382 (2011 2012)1.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin MacBook Pro 15" A1398 Retina 20151.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 15.1 20181.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 15.2 20181.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin MacBook Pro 17 "A1297 (2009-2010) ZIN1.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 17 Inch MC7251.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 17 Inch MD3111.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 17" A1261 A1229 A1212 A1151 A11891.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin MacBook Pro 17" UNIBODY A1297 (2011)1.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 2015 MF8391.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 2015 MF8401.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro 2015 MF8411.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro A13981.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro A14251.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro A1425/ A14351.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro A15021.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro GMX721.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro GMX821.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro GMX921.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro GMXA21.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro GMXC21.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MC0241.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MC3711.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MC3721.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MC3731.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MC7001.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MC7211.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MC7231.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MC7241.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MC7251.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MC9751.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MD1011.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MD1021.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MD1031.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MD1041.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MD2121.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MD3111.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MD3131.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MD3141.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MD3181.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MD3221.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MF839ZPA1.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MF840ZPA1.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MF841ZPA1.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MGX72ZP1.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MGX821.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MGX82ZP1.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MGX921.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MGX92ZP1.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MGXA21.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MGXC21.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MGXC2ZP1.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MPTR21.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MPXR21.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MPXT21.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MPXV21.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro MPXX21.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina 13 Inch MD2121.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina 13 Inch MD2131.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina 13 Inch MD6621.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina 13 Inch ME8641.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina 13 Inch ME8651.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina 13 Inch ME8661.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin MacBook Pro Retina 13" (2013-2014) A1502 A14931.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin MacBook Pro Retina 13" (2015) A1502 A15821.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina 15 Inch MC9751.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina 15 Inch MC9761.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina 15 Inch ME2941.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina 15 Inch ME6641.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina 15 Inch ME6651.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina MC9751.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina MC9761.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina MD2121.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina MD2131.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina ME2931.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina ME2941.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina ME6621.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina ME6641.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina ME6651.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina ME8641.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina ME8651.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina ME8661.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina MF8391.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina MF8401.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina MGX721.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina MGX821.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina MGX921.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina MGXA21.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook Pro Retina MGXC21.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin MacBook Retina 13" A1398 A1494 A1417 (2013-2014)1.590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Macbook White A1175 A1150 A1226 A1211 A1260 MA3481.390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin New Macbook Pro ME294790.00006-12 ThángGiảm 3-20%

 

Xem chi tiết Thu gọn

1. Giới thiệu

Chào mừng quý khách hàng đến với website chúng tôi.

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

2. Hướng dẫn sử dụng website

Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.


3. Thanh toán an toàn và tiện lợi

Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán)
Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)
Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản


Sản phẩm vừa xem


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)