Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Macbook MGX82450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook MGX92450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook MJY32 2015450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook MK4M2 2015450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 10.2450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 10.2 2012450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 11.1 2014450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 11.2450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 11.2 2014450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 11.3450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 11.3 2014450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 11.4 2015450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 11.5 2015450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 12.1 2015450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 13 Inch MC724450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 13 Inch MD101450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 13 Inch MD102450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 13 Inch MD313450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 13 Inch MD314450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 13.3 2016450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 14.2 2017450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 14.3 2017450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 15 Inch MC721450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 15 Inch MC723450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 15 Inch MD103450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 15 Inch MD104450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 15 Inch MD318450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 15 MJLT2450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 15.1 2018450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 15.2 2018450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 17 Inch MC725450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 17 Inch MD311450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 2015 MF839450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 2015 MF840450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro 2015 MF841450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro A1398450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro A1425450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro A1502450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro GMX72450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro GMX82450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro GMX92450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro GMXA2450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro GMXC2450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MC024450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MC371450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MC372450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MC373450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MC700450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MC721450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MC723450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MC724450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MC725450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MD101450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MD102450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MD103450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MD104450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MD212450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MD311450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MD313450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MD314450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MD318450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MD322450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MF839ZPA450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MF840ZPA450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MF841ZPA450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MGX72ZP450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MGX82450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MGX82ZP450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MGX92450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MGX92ZP450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MGXA2450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MGXC2450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MGXC2ZP450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MPTR2450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MPXR2450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MPXT2450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MPXV2450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro MPXX2450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina 13 Inch MD212450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina 13 Inch MD213450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina 13 Inch MD662450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina 13 Inch ME864450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina 13 Inch ME865450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina 13 Inch ME866450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina 15 Inch MC975450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina 15 Inch MC976450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina 15 Inch ME294450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina 15 Inch ME664450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina 15 Inch ME665450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina MC975450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina MC976450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina MD212450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina MD213450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina ME293450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina ME294450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina ME662450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina ME664450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina ME665450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina ME864450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina ME865450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina ME866450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina MF839450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina MF840450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina MGX72450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina MGX82450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina MGX92450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina MGXA2450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Retina MGXC2450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook Pro Unibody MC700450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc New Macbook Pro ME294450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook 29W- Type C450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook 45-09 đuôi USB450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook 45-12 đuôi L450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook 60-09 đuôi L450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook 60-12 đuôi USB450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook 85-09 đuôi L450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Macbook 85-12 đuôi USB450,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Xem chi tiết Thu gọn

1. Giới thiệu

Chào mừng quý khách hàng đến với website chúng tôi.

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

2. Hướng dẫn sử dụng website

Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.


3. Thanh toán an toàn và tiện lợi

Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán)
Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)
Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản