Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Macbook A1342 2009 13.3"/ MC207LL1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook A1342 2010 13.3"/ MC516LL1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook A1534 2015 12.0"/ MF855LL/ MF865LL1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook A1534 2016 12.0"/ MLHA2LL/ MLHC2LL1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook A1534 2017 12.0"/ MNYF2LL/ MNYG2LL1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1237 2008 13.3"/ MB0031,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1304 2008 13.3"/ MB543/ MB9401,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1304 2009 13.3"/ MC505/ MC233/ MC2341,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1369 2010 13.3"/ MC503/ MC5041,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1369 2011 13.3"/ MC965/ MC9661,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1370 2010 11.6"/ MC505/ MC5061,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1370 2011 11.6"/ MC968/ MC9691,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1465 2012 11.6"/ MD223/ MD2241,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1465 2013 2014 11.6"/ MD711/ MD7121,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1465 2015 11.6"/ MJVM2/ MJVP21,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1466 2012 13.3"/ MD231/ MD2321,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1466 2013 2014 13.3"/ MD760/ MD7611,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1466 2015 13.3"/ MJVE2/ MJVG2/ MMGF2/ MMGG21,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1466 2017 13.3"/ MQD32/ MQD42/ MQD521,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air Retina A1392 2018 13.3"/ MRE82/ MREA2/ MREE2/ MRE92/ MREC2/ MREF2/ MUQT21,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook White A1181 2006 13.3"/ MA700LL/ MA701LL1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook White A1181 2007 13.3"/ MB061LL/ MB062LL1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook White A1181 2008 13.3"/ MA254LL/ MA255LL/ MA472LL/ MA699LL/ MB063LL/ MB402LL/ MB403LL/1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook White A1181 2009 13.3"/ MC240L/ MB881LL1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook 12 inch MNYK2SA1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air 11 inch1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air 13 inch1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air 13 inch 20111,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air 13 inch 20171,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air 2014 MD711B1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air 2014 MD712B1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air 2015 MJVE2ZP1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air 2015 MJVP21,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air 2015 MJVP2ZP1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air 2016 MMGF2 131,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A11851,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A12781,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A13691,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A13701,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A14061,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A14651,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A14661,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A15341,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MB0031,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MB5431,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MB9401,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC5031,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC503ZP1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC5041,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC5051,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC5061,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC506LL1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC9651,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC9661,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC9681,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC968LL1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC968ZP1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC9691,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC969ZP1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD2231,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD223LL1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD223ZP1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD2241,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD2311,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD231LL1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD2321,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD232LL1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD232ZP1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD711B1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD711LL1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD711ZP1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD7121,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD712B1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD712LL1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD712ZP1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD7601,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD760C1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD760CTO1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD760LL1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD760ZP1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD7611,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD761LL1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD761ZP1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD7711,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MJVG21,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MJVM21,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MQD32SA1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MQD42SA1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook MGX721,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook MGX821,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook MGX921,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook MJY32 20151,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook MK4M2 20151,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%

 

Xem chi tiết Thu gọn

1. Giới thiệu

Chào mừng quý khách hàng đến với website chúng tôi.

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

2. Hướng dẫn sử dụng website

Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.


3. Thanh toán an toàn và tiện lợi

Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán)
Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)
Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản


Sản phẩm vừa xem


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)