Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Bàn Phím Samsung Galaxy Book Flex 5G390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung Galaxy Book S (2020)390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung Galaxy Chromebook390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung Galaxy Book Flex Alpha390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung Galaxy Book Ion 15390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung Galaxy Book Ion 13390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung Galaxy Book Flex 15390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung Galaxy Book Flex 13390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung Chromebook 4+390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung Chromebook 4390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung Galaxy Book S390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung NP355E5C-A01US390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung ChromeBook XE50390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung Spin 7 NP730QAA390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung NP730QAA-K01US390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung ChromeBook 3 XE501C13-K01US390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung ChromeBook Plus XE520QAB-K02US390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung ChromeBook Plus XE521QAB-K01US390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung NoteBook 5 NP550XTA-K01US390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung ChromeBook XE500C13390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 3 NP300V5A-A03390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung Galaxy Book W720NZKB390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung Galaxy Book SM-W720NTKBXAR390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung Z NP850XAC-X01US390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung ATIV Book NP930X2K-K02US390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung Galaxy Book SM-W720NZKAXAR390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung NP900X3T-K01US390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung NP300E5E-A04IN390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung NP530U4C-S06IN390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung NP800G5M-X01US390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung NP800G5M-X02US390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung NP270E4E-K01US390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung NP900X5L-K02US390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung NP930QAA-K01US390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung NP900X5T-K01US390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung Galaxy Book390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung ChromeBook 3390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 9-NP900X3N-K04US390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 5-NP500R5L-M02US390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 200A5B390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 3 NP300E5M390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 300E4E390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 300E5A390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 300E7A390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 310E5C390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 350E5C390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 350E7C390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 350E7X390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 350U2A390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 350U2B390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 350U2Y390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 350V5C390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 370R5E390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 400B5B390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 450R4E390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 450R5E390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 470R5E390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 5 NP500R3M390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 510R5E390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 530U3B390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 530U3C390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 530U4C390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 530U4E390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 540U4E390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 550P5C390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 550P7C390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 670Z5E390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 7 NP740U3E390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 700G7A390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 700G7C390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 700Z3A390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 700Z5A390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 700Z5C390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 700Z7C390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 730U3E390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 740U3E390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 870Z5E390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 880Z5E390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 9 ALWAYS390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 9 NP900X5N390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 9 NP940X3G390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 9 PEN390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 9 PRO390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 9 SPIN NP940X3L390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 900X1B390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 900X3A390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 900X3F390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 900X4C390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 900X4D390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 900X5L390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 905S3G390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 915S3G390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 930X2K390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung 940X3G390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung DP710A4M390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung N210390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung NP390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung NP300E4X390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Samsung NP300E4Z390,000590,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn