Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Bàn Phím Sony Vaio SVE1413YPNB390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio E1411A390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio SVF15A13SNB390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio SVF1521ASNB390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Canvas Vaio Z390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio VJS131X0211B390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony FLIP SVF14N26SGB390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony SVD 11215CVB390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony SVD 11225PXB390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony SVF 14N22SG390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony SVF 14N25CXB390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony SVF 15215CX390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony SVF 15217SG390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony SVF 1521DCX390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony SVF 1532CSG390,000590,00006-24 Tháng
Bàn phím Sony SVF142 (Đen)390,000590,00006-24 Tháng
Bàn phím Sony SVF142 (Trắng)390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony SVF15 215CDW390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony SVF15 218CX390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony SVF15322SG390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony SVF15328SG390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony SVP 1321DCXS390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony SVP 13223SG390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony SVS13 122CX390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony SVT13 134 CX390,000590,00006-24 Tháng
Bàn phím Sony SVT13/ SVT14390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 11 SVD 11215CA390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 11 SVD 11215CN390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 11 SVD 11215CV390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 11 SVD 11216PG390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 11 SVD 11225CX390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 11 SVD 11225PX390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 13 SVD 13211SA390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 13 SVD 13211SF390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 13 SVD 13211SG390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 13 SVD 13212SH390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 13 SVD 13213CX390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 13 SVD 13213CY390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 13 SVD 13215CG390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 13 SVD 13215PX390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 13 SVD 13217PA390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 13 SVD 13217PG390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 13 SVD 13217PS390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 13 SVD 1321APX390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 13 SVD 1321BPX390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 13 SVD 13223CX390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 13 SVD 13225PX390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 13 SVD 13229SH390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 13 SVD 1322BPX390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo 13 SVD 13231SG390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio Duo SVD 11225CY390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio E SVE111B11W390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio EB4KFX390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 13A FLIP SVF 13N13CX590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 13A FLIP SVF 13N17PX590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 13A SVF 13N12SA590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 13A SVF 13N12SF590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 13A SVF 13N12SG590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 13A SVF 13N12SH590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 13A SVF 13N15CG590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 13A SVF 13N17PA590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 13A SVF 13N17PG590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 13A SVF 13N1ASN590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 13A SVF 13N22SA590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 13A SVF 13N22SG590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 13A SVF 13N25CG590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 13A SVF 13N25SH590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 13A SVF 13N27PG590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14A SVF 14N12SG590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14A SVF 14N12SH590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14A SVF 14N13CX590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14A SVF 14N16CX590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14A SVF 14N16SA590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14A SVF 14N16SG590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14A SVF 14N16SN590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14A SVF 14N17SH590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14A SVF 14N19SG590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14A SVF 14N22SA590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14A SVF 14N22SG590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14A SVF 14N26SG590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14A SVF14N19DJS590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14E SVF 14214CX590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14E SVF 14218SH590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14E SVF 14218SN590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14E SVF 14219SA590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14E SVF 14219SG590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14E SVF 1421X1E590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14E SVF 1421X2E590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14E SVF 14318SG590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14E SVF 14319SG590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14E SVF 14326SG590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14E SVF 14326SN590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14E SVF 14327SG590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14E SVF 14328SG590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14E SVF 14328SH590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14E SVF 143290X590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14E SVF 14329SG590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14E SVF 14A16SG590,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Sony Vaio FIT 14E SVF 14A16SH590,000790,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn