0

Bảng Giá Bàn Phím Laptop Toshiba

Tên sản phẩm Giá linh kiện
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba A660 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba C600 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Dynabook 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Dynabook R634 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba E205 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba E45T 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba L630 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba L635 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba L640 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba L645 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba L650 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba L655 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba L670 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba L735 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba M780 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba P870 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Portege X30 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Portege Z30T 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Qosmio X75 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba R700 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Radius 14 L40 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba S500 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite C640 1058U 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite C840 1034 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite C850 1005 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite L40 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite L50 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite L55T 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite L635 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite L640 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite L645 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite L650 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite L655 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite L670 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite L700 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite L730 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite L735 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite L745 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite L750 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite L770 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite L830 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite L840 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite L850 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite L955 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite M780 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite M840 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite M900 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite P35W 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite P500 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite R700 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite T310 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite U840 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite X500 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite X505 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite Z830 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Satellite Z930 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Tecra X40 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba U925T 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba X505 490,000₫
Giá Bàn Phím Laptop Toshiba Z830 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiaba C840 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba A50-C-207 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba At200 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba C50-B 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba C50-B / PENTIUM / SHARE 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba C55 Series 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba C55T 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba C655 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba C675 / Intel Hm65 / Share 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba C800 L840 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba C840 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba C855D-S5106 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba CB35-B3340 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba CB35-B3340 CHROMEBOOK 2 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba CHROMEBOOK 2 CB35-B3330 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba Chromebook 2 Cb35-C3350 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba Cl15T 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba Dynabook R632 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba Dynabook R732/F 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba Dynabook Satellite K45 240E 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba Dynabook T45 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba Dynabook T55 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba E45W-C 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba Encore 2 Write Wt8Pe-B264 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba L15W 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba L300 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba L305D 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba L310 / SHARE / GM45 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba L355D 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba L35W 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba L40 Cpu Onboard (I5-3337) / Vga / 8Ram 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba L40-B 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba L40DW-C 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba L50-A108X 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba L510 / Hm55 / Share 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba L510 B400 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba L645 L640 / HM55 / SHARE 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba L745 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba L755 490,000₫
Giá Bàn Phím Toshiba L755 / Hm65 / Share 490,000₫
Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Bàn Phím Toshiba Tecra A50-D490,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Tecra Z50-C490,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Tecra C50-C490,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite C55D-A5170490,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba 75490,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Tecra A50-D1538490,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Tecra A50-E490,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Tecra C40-C1411490,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Tecra C50-C1513490,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Tecra A50-D1532490,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite Pro A40-CX4100490,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite C850-E0010490,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite C50D-BM0010490,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite L55-A5284490,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite U945-S4110490,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite L15-B1330490,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite P55W-C5210-4K490,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba PS581U-00Y01L490,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Tecra A50-01R01S490,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite C50-A E0110490,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite C50-A I0116490,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite C50-A I001C490,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite C50-A I0016490,000790,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba C600390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Dynabook390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Dynabook R634390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba E205390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba E45T390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba L630390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba L635390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba L640390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba L645390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba L650390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba L655390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba L670390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba L735390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba M780390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba P870390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Portege X30390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba PS569A390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Qosmio X75390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba R700390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Radius 14 L40390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba S500390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite C640 1058U390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite C840 1034390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite C850 1005390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite L40390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite L50390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite L55T390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite L635390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite L640390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite L645390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite L650390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite L655390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite L670390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite L700390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite L730390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite L735390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite L745390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite L750390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite L770390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite L830390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite L840390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite L850390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite L955390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite M840390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite M900390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite P35W390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite P500390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite R700390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite T310390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite U840390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite X500390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite X505390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite Z830390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Satellite Z930390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Tecra X40390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba U925T390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba X505390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím Toshiba Z830390,000590,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem thêm
Giá: 490,000₫
Giá: 490,000₫
Giá: 490,000₫
Giá: 490,000₫
Giá: 490,000₫
Giá: 490,000₫
Giá: 490,000₫
Giá: 490,000₫
Giá: 490,000₫
Giá: 490,000₫
Giá: 490,000₫
Giá: 490,000₫
Giá: 490,000₫
Giá: 490,000₫
Giá: 490,000₫
Giá: 490,000₫
Giá: 490,000₫