Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Camera Sony Xperia Z2 Tablet 3G590,000790,00006-12 Tháng
Camera Sony Xperia Z2 Tablet590,000790,00006-12 Tháng
Camera Sony Xperia Tablet Z490,000690,00006-12 Tháng
Camera Sony Tablet S 3G490,000690,00006-12 Tháng
Camera Sony C1505/ C1605/ Xperia E Dual390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony C1904/ C1905/ Xperia M390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony C2105/ C2104/ S36H/ Xperia L390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony C2305/ Xperia C/ S39H390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony C3/ C3 Dual/ D2533/ D2502390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony C4/ C4 Dual/ E5363390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony C5 Ultra/ E5506/ E5553/ E5533/ E5563390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony C5302/ M35H/ Xperia SP390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony C5502/ C5503/ Xperia ZR390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony E1/ D2005390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony E3/ E3 Dual/ D2202/ D2203390,000590,00006-12 Tháng
Camera sony E4/ E2105/ E2115390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony E5/ F3311/ F3313390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony LT15i/ LT18i390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony LT22i/ Xperia P390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony LT25i/ Xperia V390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony LT26i/ Acro S390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony LT26W390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony LT28i/ Xperia ion LTE390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony LT29i/ Xperia TX390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony LT30i/ Xperia T390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony M2/ D2303/ D2305390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony M5/ M5 Dual/ E5603/ E5606390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony MK16i/Xperia Pro390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony MT11i/Xperia Neo V390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony MT25i/Xperia Neo L390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony MT27i/Xperia Sola390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony SK17i/ Xperia Mini Pro390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony ST15i/Xperia mini390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony ST17i/Xperia Active390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony ST18i/ Xperia Ray390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony ST21i/Xperia Tipo390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony ST23i/Xperia Miro390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony ST25i/Xperia U390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony ST26i/ Xperia J390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony ST27i/ Xperia Go390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony T2 Ultra/ D5302/ D5306/ D5322/ XM50H490,000690,00006-12 Tháng
Camera Sony T3/ D5102/ D5103/ D5106/ M50W490,000690,00006-12 Tháng
Camera Sony Tablet S/ SGPT111/ SGPT112590,000790,00006-12 Tháng
Camera Sony Tablet Z/ SGP311/ SGP321/ SO-03E590,000790,00006-12 Tháng
Camera Sony Tablet Z1590,000790,00006-12 Tháng
Camera Sony Tablet Z2/ SGP511/ SGP521590,000790,00006-12 Tháng
Camera Sony Tablet Z3/ SGP621590,000790,00006-12 Tháng
Camera Sony Tablet Z4/ SGP771590,000790,00006-12 Tháng
Camera Sony Tablet Z5590,000790,00006-12 Tháng
Camera Sony UL/ SOL22390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Vaio Tab 11 SVT112390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony WT18i/ Walkman390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony WT19i/ Coconut390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony X Compact/ F5321390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony X10/ Docomo390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony XA Ultra/ C6/ F3216390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony XA/ XA Dual/ F3111/ F3113/ F3115390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony XA1 Ultra/ G3221/ G3223/ G3226390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony XA1/ G3121/ G3123/ G3125390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony XA2 Ultra/ H3213/ H3223/ H4213/ H4233390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony XA2/ H3113/ H3123/ H3133/ H4113/ H4133390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Xperia L1390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Xperia L2/ H4331390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Xperia M4/ E2303/ E2306390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Xperia X/ F5122/ F8131390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Xperia X8/ E15i390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Xperia XA1 Plus/ G3416/ G3412390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Xperia XZ/ XZ Dual/ F8332/ F8331390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Xperia XZ1 Compact/ G8441/ SO-02K390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Xperia XZ1/ G8342/ G8341390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Xperia XZ2/ H8216/ H8266390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Xperia XZs/ XZs Dual/ G8332/ G8232390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Xperia Z/ C6602/ C6603390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Xperia Z3/ D6653/ D6603390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Xperia ZL/ C6502/ L35H390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony XZ Premium/ G8141/ G8142/ SO-04J390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Z Ultra/ XL39H390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Z1 mini/ D5503/ Z1 Compact390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Z1/ C6902/ C6903390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Z1S/ C6916390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Z2/ D6503/ D6502390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Z2A/ D6563390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Z2V/ Z3V Verizon/ D6707390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Z3 mini/ Z3 Compact/ D5803390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Z3+/ Z4/ D6553390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Z4V/ Z4 Verizon/ E6508390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Z5 mini/ Z5 Compact/ E5803390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Z5 Premium Dual/ E6883390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Z5 Premium/ E6853390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Z5/ Z5 Dual/ E6853/ E6603/ E6653390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony ZL2/ SOL25390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Z/ C6602/ C6603390,000590,00006-12 Tháng
Camera Sony Z3/ L55/ D6653/ D6603/ D6616390,000590,00006-12 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn