Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Chân Sạc Mobiistar E Selfie290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar E1290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Lai Zumbo J290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Lai Zumbo J 2017290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Lai Zumbo J2290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Lai Zumbo S290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Lai Zumbo S 2017290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Lai Zumbo S 2017 Lite290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Lai Zumbo S2290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Prime X 2017290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Prime X Grand290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Prime X Max290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Prime X Max (2018)290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Prime X Plus290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar X290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Zumbo Power290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Touch Bean 402C290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Bean 402M290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Bean 402S290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Bean 414290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Bean 452C290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Bean 452T290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Kat 402C290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Kat 452290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Touch Kem 432290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Kool290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar LAI 504C290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar LAI 504K290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar LAI 504M290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar LAI 504Q290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar LAI 512290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Lai Zumbo J290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Lai Y290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Lai Z290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Lai Z1290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Lai Z2290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Luna Pro290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Lai Zoro290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Lai Zoro 2290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Lai Zoro 3290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Prime 508290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Prime 558290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Prime X290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Prime X1290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Prime X Grand290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Prime X Max290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Prime X Plus290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Lai Yollo290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH
Chân Sạc Mobiistar Lai Yuki290,000390,000BTTC- BH1TH- BD12TH

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn