Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Chân Sạc Sony Xperia 5 II290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia 8 Lite290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia 10 II290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia 1 II290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia L4290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia 8290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia 5290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia Ace290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia 1 Professional Edition290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia 1290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia L3290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia 10 Plus290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia 10290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XZ3290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XA2 Plus290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XZ2 Premium290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XZ2 Compact290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XZ2290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia L2290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XA2 Ultra290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XA2290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia R1 Plus290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XA1 Plus290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XZ1 Compact290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XZ1290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia L1290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XA1290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XA1 Ultra290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XZs290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia Acro HD290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia C290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia C4290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia E4290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia E5290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia GX290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia ion290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia L1290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia L2290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia M2 Aqua290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia M3290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia M4 Aqua290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia M5290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia S290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia sola290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia T2 Ultra290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia UL290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia X290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia X Compact290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia X Dua290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia X F5122290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia X Performance290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XA290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc SONY XPERIA XA F3115290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XA Ultra290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XA Ultra Dual290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XA1290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XA1 Plus290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XA1 Ultra290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XA2290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XA2 Ultra290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XZ290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XZ Premium290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XZ1290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XZ2290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XZ2 Compact290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XZ2 Premium290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XZs290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia Z1290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia Z2290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia Z3290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia Z3 Compact290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia Z3 Plus290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia Z4290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia Z5290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia Z5 Compact290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia Z5 Premium290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony XZ290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia TX290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony C1505/ C1605/ Xperia E Dual290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony C1904/ C1905/ Xperia M290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony C2105/ C2104/ S36H/ Xperia L290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony C2305/ Xperia C/ S39H290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony C3/ C3 Dual/ D2533/ D2502290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony C4/ C4 Dual/ E5363290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony C5302/ M35H/ Xperia SP290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony C5502/ C5503/ Xperia ZR290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony E1/ D2005290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony E3/ E3 Dual/ D2202/ D2203290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc sony E4/ E2105/ E2115290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony E5/ F3311/ F3313290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony C5 Ultra/ E5506/ E5553/ E5533/ E5563290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony X Compact/ F5321290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia XZ1 Compact/ G8441/ SO-02K290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony Xperia L1290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony LT15i/ LT18i290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony LT22i/ Xperia P290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony LT25i/ Xperia V290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony LT26i/ Acro S290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH
Chân Sạc Sony LT26W290,000390,000BTTC -  BH 1TH - BD6TH

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn