Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Chân Sạc Xiaomi Mi 10T Pro 5G390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi 10T 5G390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Redmi 9i390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Redmi 9390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Redmi K30 Ultra390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi 10 Ultra390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi 9 Prime390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Redmi 9C390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Redmi 9A390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi 9 (Global)390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Redmi 10X Pro 5G390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Redmi 10X 5G390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi Note 10 Lite390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Redmi 10X390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Mi 10 Lite Zoom Edition390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Redmi 8A Pro390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Redmi Note 9390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi 10 Lite390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Redmi K30 Pro Zoom Edition390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Redmi Note 9S390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Redmi K30 Pro390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Redmi Note 9 Pro Max390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Redmi Note 9 Pro390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Redmi 8A Dual390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi 10 Pro390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi 10390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Redmi K30 5G390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Redmi K30390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi Note 10 Pro390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi Note 10390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi CC9 Pro390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Note 8T390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Redmi 8390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi 9 Pro 5G390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Redmi 8A390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi 9 Lite390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Redmi Note 8 Pro390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Redmi Note 8390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi 9T Pro390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Black Shark390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi 3390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi 4390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi 4i390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi 5 Plus390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi 5S390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi 5S Plus390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi 5X390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi 6390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi 6X390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi 8390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi A1390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi A2390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi Mix 2390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi Mix 2S390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi Note390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi Note 2390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi Note 2 Pro390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi Note 3390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi Note Plus390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi Note Pro390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi Pocophone F1390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi X6390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Mi5390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Note 3 Pro390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Note 4390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Note 5390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Note 5 Pro390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Note 5A390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Note 5A Prime390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi 1S390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi 2390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi 2A390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi 3s390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi 3S Prime390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi 4X390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi 5390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi 5 Plus390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi 6390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi 6 Pro390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi Mi 5 Plus390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 2 Prime390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 3390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 3 Pro390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 4X390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 5390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 5 Pro390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 5A390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 6 Pro390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note Prime390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi Pro390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi Redmi 4390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi S2390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Hongmi390,000490,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Hongmi 1S290,000390,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Hongmi 1S 3G290,000390,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Hongmi 1S 4G290,000390,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Redmi Mi HM 1SW290,000390,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH
Chân Sạc Xiaomi Hongmi 2290,000390,000BTTC -BH 01TH- BD 12TH

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn