Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Vỏ Sony Xperia 5 IILiên HệLiên HệGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia 8 LiteLiên HệLiên HệGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia 10 IILiên HệLiên HệGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia 1 IILiên HệLiên HệGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia L4Liên HệLiên HệGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia 8Liên HệLiên HệGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia 5Liên HệLiên HệGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia AceLiên HệLiên HệGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia 1 Professional EditionLiên HệLiên HệGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia 1Liên HệLiên HệGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia L3Liên HệLiên HệGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia 10 PlusLiên HệLiên HệGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia 10Liên HệLiên HệGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XZ3890,0001,090,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XA2 Plus890,0001,090,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XZ2 Premium890,0001,090,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XZ2 Compact890,0001,090,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XZ2890,0001,090,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia L2590,000690,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XA2 Ultra890,0001,090,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XA2590,000690,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia R1 PlusLiên HệLiên HệGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XA1 Plus590,000690,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XZ1 Compact690,000890,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XZ1690,000890,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia L1590,000690,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XA1590,000690,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XA1 Ultra690,000890,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XZs890,0001,090,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony C1505/ C1605/ Xperia E Dual390,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony C1904/ C1905/ Xperia M390,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony C2105/ C2104/ S36H/ Xperia L390,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony C2305/ Xperia C/ S39H390,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony C5302/ M35H/ Xperia SP390,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony C5502/ C5503/ Xperia ZR390,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony E1/ D2005390,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony E5/ F3311/ F3313390,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony T2 Ultra/ D5302/ D5306/ D5322/ XM50H490,000790,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony T3/ D5102/ D5103/ D5106/ M50W490,000790,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Tablet S/ SGPT111/ SGPT112790,000990,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Tablet Z/ SGP311/ SGP321/ SO-03E790,000990,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Tablet Z1790,000990,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Tablet Z2/ SGP511/ SGP521790,000990,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Tablet Z3/ SGP621690,000990,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Tablet Z4/ SGP771890,0001,190,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Tablet Z5890,0001,190,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony UL/ SOL22590,000690,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony X Compact/ F5321590,000790,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony XA Ultra/ C6/ F3216990,0001,190,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony XA/ XA Dual/ F3111/ F3113/ F3115490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony XA1 Ultra/ G3221/ G3223/ G3226490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony XA1/ G3121/ G3123/ G3125490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony XA2 Ultra/ H3213/ H3223/ H4213/ H4233990,0001,190,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony XA2/ H3113/ H3123/ H3133/ H4113/ H4133990,0001,190,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia C3/ D2533490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia C4/ E5303/ E5353490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia C5/ E5553/ E5506490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia E3/ D2202/ D2203490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia E4/ E2105/ E2115490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia L1/ G3311/ G3312/ G3313490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia L2/ H4331490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia M2/ D2303/ D2305490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia M4/ E2303/ E2306490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia M5/ E5603/ E5606490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia X/ F5122/ F8131490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XA1 Plus/ G3416/ G3412490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XZ/ XZ Dual/ F8332/ F8331990,0001,190,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XZ1 Compact/ G8441/ SO-02K990,0001,190,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XZ1/ G8342/ G8341990,0001,190,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XZ2/ H8216/ H8266990,0001,190,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XZs/ XZs Dual/ G8332/ G8232Liên HệLiên HệGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z Ultra/ C6802/ XL39H490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z/ C6602/ C6603490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z1/ C6902/ C6903490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z2/ D6502/ D6503490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z3/ D6603/ D6653490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z3/ D6653/ D6603490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z3+/ Z4/ E6553490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z5 Premium/ E6853490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z5/ E6603/ E6653490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia ZL/ C6502/ L35H490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia acro HD490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia C390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia C4490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia E4490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia E5490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia GX490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia ion490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia L1490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia L2490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia M2 Aqua490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia M3490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia M4 Aqua490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia M5490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia S490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia sola490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia T2 Ultra490,000690,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia UL490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia X590,000790,000Giảm 3-20%

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn