Bảng Giá HDD - SSD iMac

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Giá Chính Hãng

Ổ Cứng SSD - HDD iMac 21.5 20131,190,00006-12 Tháng1,390,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 21.5 4K MNDY21,190,00006-12 Tháng1,390,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 21.5 4K MNE021,390,00006-12 Tháng1,690,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 21.5 Inch 20101,590,00006-12 Tháng1,890,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 21.5 Inch 20111,590,00006-12 Tháng1,890,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 21.5 Inch 20121,490,00006-12 Tháng1,790,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 21.5 Inch 20141,490,00006-12 Tháng1,790,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 21.5 Inch 20151,390,00006-12 Tháng1,690,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 21.5 MK142 20161,390,00006-12 Tháng1,690,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 21.5 MK442 20161,290,00006-12 Tháng1,590,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 21.5 MMQA21,290,00006-12 Tháng1,590,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 27 5K MK472 20161,190,00006-12 Tháng1,390,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 27 5K MK482 20161,190,00006-12 Tháng1,390,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 27 5K MNE921,390,00006-12 Tháng1,690,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 27 5K MNED21,590,00006-12 Tháng1,890,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 27 Inch 20101,590,00006-12 Tháng1,890,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 27 Inch 20111,490,00006-12 Tháng1,790,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 27 Inch 20121,490,00006-12 Tháng1,790,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 27 Inch 20131,390,00006-12 Tháng1,690,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac MC3091,390,00006-12 Tháng1,690,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac MC5081,290,00006-12 Tháng1,590,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac MC5091,290,00006-12 Tháng1,590,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac MC8121,190,00006-12 Tháng1,390,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac MC8131,190,00006-12 Tháng1,390,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac MC8141,390,00006-12 Tháng1,690,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac MD0931,590,00006-12 Tháng1,890,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac MD0941,590,00006-12 Tháng1,890,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac MD0951,490,00006-12 Tháng1,790,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac MD0961,490,00006-12 Tháng1,790,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac ME0861,390,00006-12 Tháng1,690,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac ME0871,390,00006-12 Tháng1,690,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac ME0881,290,00006-12 Tháng1,590,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac ME0891,290,00006-12 Tháng1,590,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac MF8831,190,00006-12 Tháng1,390,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mini 20101,190,00006-12 Tháng1,390,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mini 20111,390,00006-12 Tháng1,690,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mini 20121,590,00006-12 Tháng1,890,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mini 20131,590,00006-12 Tháng1,890,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mini 20141,490,00006-12 Tháng1,790,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mini 20151,490,00006-12 Tháng1,790,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mini 20161,390,00006-12 Tháng1,690,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mini 20171,390,00006-12 Tháng1,690,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mini 20181,290,00006-12 Tháng1,590,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mini 20191,290,00006-12 Tháng1,590,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mini 20201,190,00006-12 Tháng1,390,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mockup1,190,00006-12 Tháng1,390,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Pro 20171,390,00006-12 Tháng1,690,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Pro 20181,590,00006-12 Tháng1,890,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Pro 20191,590,00006-12 Tháng1,890,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Pro 20201,490,00006-12 Tháng1,790,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Pro 5K1,490,00006-12 Tháng1,790,000
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Retina 5K 27 Inch 20141,390,00006-12 Tháng1,690,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn