Bảng Giá HDD - SSD Laptop Acer

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Giá Chính Hãng

Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Predator 17 G91,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Predator 21 X1,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Predator 21X1,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Predator G3-5711,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Predator G5-7931,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Predator G9-791-79XV1,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Predator GX-7921,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Predator Helios 3001,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Predator Helios 300 G31,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Predator Helios 5001,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Predator PH317-511,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Predator Triton 7001,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD Acer A114-31-C4HH1,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD Acer A114-32-P7E51,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD Acer A315-21-95K1,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD Acer A315-41-R8UU1,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD Acer Nitro 5 (2019)1,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD Acer Nitro 5 (2020)1,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD Acer Nitro 5 AN5151,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G91,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD Acer Nitro 71,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD Acer Nitro 7 (2020)1,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD Acer NoteBook1,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD Acer One 141,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD Acer Predator Helios 300 (2019)1,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD Acer Predator Helios 300 (2020)1,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD Acer Predator Helios 7001,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD Acer Predator Helios 700 (2020)1,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD Acer Predator Triton 3001,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD Acer Predator Triton 5001,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD Acer Predator Triton 9001,490,00012-24 Tháng1,890,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer A3151,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer A315-511,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer A515-51G1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer AN515-511,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Aspire 3 A3151,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Aspire 3 A315-51-30YA1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Aspire 38801,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Aspire 5 A5151,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Aspire 5 A515-51G1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Aspire 5 A5171,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Aspire 7 A715-71G1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Aspire A315 511,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Aspire A515-51G-31HT1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Aspire A515-51G-58AL1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Aspire A515-51G-59VK1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Aspire A515-51G-782U1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Aspire A517-511,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Aspire V Nitro 151,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Aspire V Nitro 171,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Aspire V17 Nitro1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Nitro 5 AN5151,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Nitro 5 Spin NP5151,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Nitro VN7-571G1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Ultrabook S31,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Ultrabook S7-3911,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer A71,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire (A315-53-317G)1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire 3 (2019)1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire 3 A3151,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire 3 A315-21-27XS1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire 3 A315-31-C5141,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire 3 A31531C7CF1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire 3 A315-51-51SL1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire 3 A315-51-56GT1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire 3 A315-51-Z1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire 3 A315-53-30BS1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire 3 A315-53-50Y71,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire 3 A315-53-55Y11,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire 3 A315-53-57WF1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire 5 (2019)1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire 5 A514-531,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire 5 A5151,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire 5 A515-51-513F1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire 5 A515-51G-503E1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire 5 A515-58GZ1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire 5 A517-51-33Q41,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire 71,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire A315-31 P0SY1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire A491201,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire A715-79R91,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire E E5 5731,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire E ES1-533-C55P1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Aspire One A114-31-P0SY1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer R111,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer R131,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer R52500U1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Spin 1 SP111-33-C6UV1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Spin 3 (2019)1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Spin 3 SP314-51-59NM1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Spin 51,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Spin 5 SP513-52N-85DC1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Spin 5 SP515-51GN-52B31,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Spin 5 SP515-51N-51GH1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Spin 513-52N-39781,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer Spin 7 5G1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD Acer UltraBook1,290,00012-24 Tháng1,690,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Aspire AN515890,00012-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Acer Aspire E1_571890,00012-24 Tháng1,290,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn