Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell 0NK7T690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell 13 Y549932HIN8690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell 13 Y560901IN9690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell 13 Z569933SIN9690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell 15 ANW151429SLV690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell 15 R3 Z569984SIN9690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell 17 7000 7773690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell 2JVJK690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell 3000 3480690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell 4VY8N690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell 5000 5379690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell 5379690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell 5480 AD690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell 5575690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell 640V4690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell 8V22N690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Alienware 151,290,0001,890,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Alienware 171,290,0001,890,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell AW17R3-3758SLV1,290,0001,890,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell AW17R3-4175SLV1,290,0001,890,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell ChromeBook690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell ChromeBook 11690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell ChromeBook 3180690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell ChromeBook 3189690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell ChromeBook 3380-6TXJ4690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell ChromeBook 3380-D44PV690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell ChromeBook C3181-C895GRY690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell ChromeBook CRM3120-1667BLK690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell FF8R6690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell G3890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell G3 15 3500890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell G3 15 3579890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell G3 3579890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell G3579-5941BLK-PUS890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell G3579-5958BLK890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell G3779-5499BLK890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell G5890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell G5 15 5500890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell G5 15 5587890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell G5 15 SE 5505890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell G5 G5587-7037RED-PUS890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell G7 15 7588890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell G7 15 7590890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell G7 7588890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell i15Z 1520SLV690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell I5481-3083GRY-PUS690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell I5558-2147BLK690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 11690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 11 3162690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 11 3168690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 13690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 13 5000690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 13 5000 5368690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 13 5378690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 13 7000690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 13 7000 7348690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 3000 3467690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 5455690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 7460690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 3000890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 3000 3567890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 3521890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 3541890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 3542890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 3558890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 3576890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 5000890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 5000 5567890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 5000 5570890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 5000 5577890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 5000 5578890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 5521890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 5558890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 5566890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 5570890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 5578890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 5579890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 5580890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 7000890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 7567890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 7572890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 7577890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 I5570-5262SLV890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 I5570-7279890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15-3567890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15R I15RMT-4902LV890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15R I15RVT-6143BLK890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15R N5110890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15R-I15RM-5128SLV890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 17890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 17 5000890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 3000890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 3000 3169890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 3000 3460890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 3000 3480890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 3000 3542890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 3000 3543890,0001,290,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn