Bảng Giá HDD - SSD Laptop Fujitsu

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Giá Chính Hãng

Ổ HDD - SSD Fujitsu XBUY-U937-001890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Fujitsu Lifebook A555890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Fujitsu Lifebook890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD Fujitsu VFY A514890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu AH532890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu AH532GFX890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu AH544890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu AH544G32890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu AH552890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu AH552 SL890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu AH552SL890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu AH562890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu AH564890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu E544890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu E554890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu E556890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu E736890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu E743890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu E753890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu E754890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu E755890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu LIFEBOOK T904 ULTRABOOK890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu LIFEBOOK T935 ULTRABOOK890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu LIFEBOOK U904890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu P702890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu P771890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu P772890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu PH530890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu Q704890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu S752890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu S761 VPRO890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu S762890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu S781890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu S904890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu S935890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu T730890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu T900890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu T901890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu TH700890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu U554890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu U574 ULTRABOOK890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu U745890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu U745 ULTRABOOK890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu U747890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu U772890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu UH554890,00006-24 Tháng1,290,000
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu UH574890,00006-24 Tháng1,290,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn