Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Ổ HDD - SSD HP 10-P018WM690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 10-P035TU690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 11-V010WM690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 11-Y010WM690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 14-AX040NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 14-AX050NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 14-BF040WM690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 14-BK063ST690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 14-CB113WM690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 14-DF0020NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 14Q-BU101TU690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 14q-CS0005TU690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 14s (2020)690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-AC172TU690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-BA041AU690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-BA077CL690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-BA081NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-BQ276NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-BS008DS690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-BS009DS690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-BS012DS690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-BS168CL690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-BS191OD690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-BU034TU690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-BW010NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-CC567NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-DA0020NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-DA0070TX690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-DA0077TX690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-DA0295TU690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-DA0296TU690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-DA0330TU690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-DA0434TX690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-DB0061CL690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-DB0071NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-DB0073NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-DB0076NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-DC0020NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-DC0082TX690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-DC0084TX690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-DR0006TX690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15G-BR004TU690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15Q-BA055AU690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15Q-BU039TU690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15Q-BU041TU690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15Q-DS0000TU690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15Q-DS0002TU690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15Q-DS0004TX690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15Q-DS0005TU690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15Q-DS0016TU690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15Q-DS0029TU690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15-R074TU690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 15Z690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 17-BS067CL690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 17Z690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 255 E2 7110690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 2DQ75UA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 2UE55UA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 2XP61UTABA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 3TU25PA PRO690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 3VN32UA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 3VQ42UA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 3VQ45UA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 3ZF66UA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 450 G5690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 4AK77UA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP 5AY25PA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP AC121TX690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP BS066NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP ChromeBook 11 3NU57UT690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP ChromeBook 11 F2J08AA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP ChromeBook 11 G5690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP ChromeBook 14-AK031NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP ChromeBook 3PH11UA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Chromebook x360690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP DA0031NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Eclipse Notebook690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP EliteBook 1040 G3690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP EliteBook 735 G5690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP EliteBook 745 G4690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP EliteBook 745 G5690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP EliteBook 755 G5690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP EliteBook 820 G4690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP EliteBook 830 G7690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP EliteBook 835 G7690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP EliteBook 840 G4690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP EliteBook 850 G3690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP EliteBook Folio L4A51UTABA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP EliteBook Folio L4A53UTABA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP EliteBook Folio L4A55UTABA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP EliteBook L3Z34UTABA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP EliteBook L3Z41UTABA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP EliteBook P0C66UTABA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP EliteBook x360 1040 G7690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Envy 13 (2020)690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Envy 13 4NL38PA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Envy 14-k110nr690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Envy 15 (2020)690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Envy 17690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Envy 8550690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Envy X2 12-G018NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Envy x360 13 (2020)890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Envy x360 13-AG0035AU890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Envy x360 15 (2020)890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Envy x360 15M890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP F7W47UT690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Jaguar 15-bs080wm690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP M5D89USABA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Mini 1104 C6Y78UT690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP NoteBook 14-DF0010NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP NoteBook 15690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP NoteBook 15-BA040NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP NoteBook 15-BS007DS690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP NoteBook 15-BW017CL690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP NoteBook 15-DA0047NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Notebook 15-da0295tu690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP NoteBook 15-G073NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP NoteBook 17-BY0055NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP NoteBook 1KU69UA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP NoteBook 4BA40EA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP NoteBook 4JC27UA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Omen 15 (2020)690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Omen X 2S690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP P0C06UTABA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion 14-bf050wm690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion 15-BC407TX690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion 15-BC408TX690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion 15-BC444TX690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion 15-CC067CL690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion 15-CC565NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion 15-CS0059NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion 15-CS1052TX690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion 15-CU0058NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion 15-CW0000690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion 15-CX0020NR690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion 15-CX0143TX690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion 15-DK0045TX690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion 15-P001TX690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion 15-P157CL690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion 17-G121WM690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion 1KT34UA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion 1KU19UA690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion 4QA89A690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion Gaming 15 (AMD)690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion Gaming 16690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion Notebook690,0001,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion X360 11-AD105TU890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion X360 11-AD106TU890,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD HP Pavilion X360 13-U157890,0001,290,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn