Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Ổ HDD - SSD Lenovo 130-15AST690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo A485690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo ChromeBook 300E690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo ChromeBook S330690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo Ducati 51,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo Flex 5G1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo Flex 61,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo IdeaPad1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo Ideapad 330-151IGM1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo IdeaPad 330-15ARR1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo IdeaPad Creator 51,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo IdeaPad Flex 14ARR1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo IdeaPad Gaming 31,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo IdeaPad Slim 3 (14)1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo IdeaPad Z501,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo Legion 7i690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo Legion Slim 7i690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo Legion Y740 (81UH006YIN)690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo Legion Y740S690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo NoteBook G575690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo Ổ HDD - SSD Lenovo Ideapad 330-15ARR690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo ThinkBook 14690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo ThinkBook 15690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo ThinkBook Plus690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo ThinkPad E580 20KS690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo ThinkPad N23690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo ThinkPad P52690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo ThinkPad T480 20L5690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo ThinkPad T495690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo ThinkPad T495s690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo ThinkPad T580 20L9690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo ThinkPad X1 Carbon (Gen 8)1,690,0002,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo ThinkPad X1 Extreme1,690,0002,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo ThinkPad X1 Fold1,690,0002,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 5)1,690,0002,090,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo ThinkPad X395690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo ThinkPad Yoga 11E 20LM690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo Yoga 20LES4S5001,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo Yoga 5G1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo Yoga 900-13ISK1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo Yoga 9i1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo Yoga Creator 71,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo Yoga S9401,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo Yoga Slim 7 (14-inch)1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo Yoga Slim 7 (15.6-inch)1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo Yoga Slim 7 (AMD)1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo Yoga Slim 7i1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo Yoga Slim 7i (2020)1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Lenovo Yoga Slim 9i1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Essential Lenovo G60690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo 310u690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo B40 80690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo B4400690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo B460690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo B490690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo B50 80690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo B590690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo B71 80690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo E31 80690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo E40 80690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo E41 80690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo E50 70690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo E51 80690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Edge 15690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Essential b41 80690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Flex 2 141,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Flex 2 151,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Flex 2 pro 151,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Flex 3 111,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Flex 5 14701,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Flex 6 14ikb1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo G580690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo G770690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 15abr1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 25751,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 300s 14isk1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 305 14ibd1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 310 15isk1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 3201,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 320s1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 500s 14isk1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 5101,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 510 15ikb1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 700 17isk1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 710s plus1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 7201,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad g4101,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad g4801,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad G50 801,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad g7701,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad g7801,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad p5001,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad s4001,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad s410p1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad s5001,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad s510p1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad u4601,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad u510 l1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad u5301,090,0001,690,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn