Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Ổ HDD - SSD MSI Creator 17890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI Creator 8RF-450US890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI Essential GL73 8RD-282890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GE66 Raider890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GF63890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GF63 8RC- 211IN890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GF63 8RC-239IN890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GF63 8RD-066890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GF63 8RD-078IN890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GF72VR651890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GL62M 7RD-1407890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GL62M 7RDX-2070890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GL63 8RC-068890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GL63 8RC-069890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GL63 8RD-067890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GL63 9SD-1041IN890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GL72M 7RDX-800890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GL73890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GL73 8RC-032890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GL73 8RD-201890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GL73 8RD-282890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GS66 Stealth890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GT76 DT-9SG Titan890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GV62 8RC-035890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GV62 8RD-034890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GV62 8RD-200890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI GV72 8RE-007890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI Leopard GP73 609890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI Modern 14 A10M890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI Modern 15 A10RB890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI PS42 8M-064890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI PS42 8RB-059890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI PS42 8RB-060890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI PS42 8RB-243IN890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI PS42 PS42064890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI PS63 Modern 8RC890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI Raider GE63890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI Raider GE63VR890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI Raider GE73890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI ROG Strix XPC890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI Stealth GS65890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI Stealth GS65 THIN-050890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI Stealth GS65 THIN-068890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI Stealth GS73890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI Summit B14890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI Summit B15890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI Summit E14890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI Summit E15890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI WS63019 8SJ-019890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD MSI XPC GL73890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR400890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR42890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR420890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR43 6M890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR460890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR600890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR61890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR62890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR640890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR70890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR700-012US890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CR72 6M890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX420890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX480890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX61 2QC890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX61-2PF890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX61-2PF - 1434 XVN890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX61-2QF890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX62 2QD890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX62 6QD890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX62 6QL890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX62 7QL890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX626QD890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX627QL890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX70 2OD890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX700-020US890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX700-053US890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX70-2PF890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX72 6QD890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX72 6QL890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI CX72 7QL890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI E7235-295US890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI EX460-037XVN890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI EX460X890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI EX460X-003VN890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI EX465890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI FX400890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI FX400-069XVN890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI FX400-1481890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI FX600MX-0113890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE40 2PC890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE60890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE60 2890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE60 Apache890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE600890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE60-2PC Apache890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE60-2PL Apache890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE60-2QD Apache890,0001,690,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G MSI GE603890,0001,690,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn